Oppilaskunta

Opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen, jolle valitaan puheenjohtaja. Hallituksessa on edustus kaikilta opintolinjoilta. Opiskelijakunnan hallitus hoitaa erilaisia opiskeluun liittyviä käytännön asioita, järjestää juhlatilaisuuksia ja pitää yhteyttä opiston henkilökuntaan.

Vuosittain järjestetään ns. Alumnijuhla, jossa entiset ja nykyiset opiskelijat tapaavat toisiaan. Opiskelijakunta on järjestämässä juhlaa yhdessä opiston kanssa.

On järjestetty erilaisia kerhoja: näytelmäkerho, lautapelikerho, bändikerho ja tietysti juhlia: Halloween-bileitä, julkkisbileitä, toogapartyja yms.

Toiminta riippuu opiskelijoiden omasta aktiivisuudesta.

Tule mukaan ideoimaan toimintaa!