Perustavoitteet

Elokuva- ja televisiokoulutuksessa perehdytään elokuva- ja televisiotyön eri osa-alueisiin ja ammattikenttiin. Tavoitteena on tarjota perustiedot ja -taidot elokuvan taiteellisista, teknisistä ja tuotannollisista näkökulmista. Painopiste on monipuolisessa ja sisältörikkaassa elokuvataiteessa, jossa teoriaa opetetaan käytännön sovellusten tiiviissä yhteydessä.

Tavoitteena on varustaa opiskelijat alan jatko-opintoihin, ammatillisiin tehtäviin ja henkilökohtaiseen kehitykseen. Pyrimme auttamaan opiskelijoita löytämään oman suuntautumisensa elokuva- ja televisioalan taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin ammatteihin, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä taipumuksiaan.

Keskeiset aineet

ETV:n opetuksen rakennelma on jaettu kolmeen osaan, joista kukin muodostaa noin kolmanneksen koko opintokokonaisuudesta. Yksi kolmasosa keskittyy elokuvailmaisun teoriaan, toinen kolmasosa tekniikkaan ja viimeinen kolmannes ohjattuun itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn.

Koulutus alkaa perusjaksolla, joka kattaa elokuvailmaisun perusteet, kuvaus- ja äänitystekniikan, käsikirjoittamisen, editoinnin ja osallistumisen erilaisiin tehtäviin käytännön tuotannoissa. Opiskelun keskiössä ovat käsikirjoittaminen, ohjaus, kuvaaminen, valaistus, äänittäminen ja äänisuunnittelu, editointi sekä tuottaminen. Eri lajityyppien teoriaa ja käytäntöä yhdistetään fiktiivisten lyhytelokuvien, dokumenttien ja televisiotuotantojen opetusprojekteissa.

Opintosuunnitelman mukaisesti opiskelijat voivat valita yhteisiä kursseja media-alan ammattitutkinnon, monimediatoimittajalinjan ja käsikirjoituskoulutuksen kanssa. Yhteistyö Näyttelijäkoulutuksen kanssa tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua näyttelijätyöhön ja hankkia kokemusta henkilöohjauksessa ympäri vuoden.

Lopputyöt

Lopputyöt ovat Elokuvakoulun yhteisiä hankkeita, joissa jokainen opiskelija sijoittuu lopputyöryhmään oman suuntautumisensa mukaisesti. Lopputyön käsikirjoitusvaihe käynnistyy syys- tai kevätlukukaudella, ja varsinaisen tuotantojakson ajoitus sijoittuu loppukevääseen.

Lopputyö voi olla muun muassa fiktiivinen lyhytelokuva, dokumenttielokuva, televisiodokumentti, musiikkivideo, videotaideteos tai monimediaalinen essee.

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi huipentuu Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan Voionmaan elokuvaruusut parhaimmista suorituksista.

Lopputyöt esitellään Arthouse Cinema Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Yhteistyökumppanit

Voionmaa ylläpitää tiivistä yhteistyötä elokuva- ja televisioalan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Yleisradio, Bottomland Productions, Legenda Film & TV sekä lukuisat muut elokuva- ja televisiotuotantoyhtiöt eri puolilla maata.

Opiskelijamme ovat osallistuneet erilaisiin työtehtäviin ja toimineet avustajina useissa kotimaisissa pitkien elokuvien ja TV-tuotantojen parissa.

Hyväksiluvut jatko-opinnoissa

Voionmaan koulutuskeskuksen elokuva- ja televisiolinjan sekä dokumenttilinjan sisällöt ja pedagoginen toiminta täyttävät TAMKin asettamat laatukriteerit. Tämän ansiosta näiden linjojen opintoja voidaan hyödyntää osana TAMKin media-alan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja yksilöllisen AHOT-prosessin ja siihen liittyvien näyttöjen kautta.

ETV:n opintojen aikana on myös mahdollista valmistautua media-alan ammattitutkinnon (av-osaamisala) suorittamiseen tai sen osien myöhempään suorittamiseen. Tällöin osallistuminen eri tuotantoihin ja mahdollinen työharjoittelu otetaan huomioon näyttötutkinnossa henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Tekninen välineistö

Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto sekä editointiyksiköt ovat teknisesti varusteltuja myös vaativiin tuotantoihin. Käyttötekniikan koulutuksen jälkeen tämä kalusto on opiskelijoiden käytettävissä ei-kaupallisiin tuotantoihin, ja rohkaisemme opiskelijoita tekemään mahdollisimman paljon omaa tuotantoa opetussuunnitelman ulkopuolella.

Koululla on käytössään Adobe Creative Cloud -ohjelmistoineen, ja opiskelijat saavat käyttöönsä kyseisen lisenssin opiskelun ajaksi. Lisäksi opetamme Blackmagic Design Resolven perusteet.

Oman kaluston lisäksi olemme aktiivisessa tuotantoteknisessä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Opettajat

Elokuva-ja tv-koulutuksesta vastaa käsikirjoittaja/ohjaaja Marko Möttönen sekä av-tuottaja Petri Männistö. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. ohjaaja-tuottaja Tapio Kivirinta ja elokuvantekijä Aarne Norberg.

Vierailijat  

Vierailijoina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan, joten vierailijat vaihtelevat vuosittain.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös Media-alan ammattitutkintokoulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulutuskokonaisuuttamme. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV-koulutuksen käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä. Musiikkivideokurssien työt on listattu erikseen.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4300 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Haku koulutukseen on auki. Hakemusten perusteella opiskelijat valitaan haastatteluihin, jotka järjestetään 3.6.-4.6. Tämän jälkeen hakeneille järjestetään lisähaastattelupäivä heinäkuun puolessa välissä.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella.

Teemme opiskelijavalinnat viikon 23 aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta haastattelujen jälkeen viikolla 23.

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.