Media-alan ammattitutkintokoulutus
Audiovisuaalinen osaamisala | Tampere

Media-alan ammattitutkintokoulutus on kilpailukykyinen vaihtoehto kouluttautua av-alan ammattilaiseksi esim. kuvaajaksi, editoijaksi, äänittäjäksi tai tuottajaksi. Koulutus pitää sisällään ammattitutkintoon vaadittavat näytöt. Tutkinto suoritetaan tekemällä työtä oikeissa tuotannoissa, taaten hyvät verkostoitumis- ja työllistymismahdollisuudet. 

Tutkintokoulutuksen valinnaisia sisältöjä

  • videokuvaus ja -valaisu
  • editointi
  • tuottaminen
  • äänitys ja äänisuunnittelu
  • käsikirjoitus; av-sisällön suunnittelu
  • ohjaus; av-tuotannon ohjaaminen

Tutkintokoulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti henkilöt, jotka ovat suorittaneet:

  • audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon (media-assistentti)
  • Voionmaan elokuva- ja tv-linjan tai dokumenttilinjan
  • vastaavat tiedot ja taidot muualla koulutuksessa tai työelämässä

Koulutus sisältää media-alan ammattitutkinnon audiovisuaalisen osaamisalan suorittamiseen tarvittavan koulutuksen sekä tutkintoon vaadittavat näyttötilaisuudet. Opiskeluaika on n. 18 kuukautta, mutta riippuu opiskelijan aiemmasta taustasta. Koulutuksen sisältö muodostuu media-alan ammattitutkinnon vaatimusten mukaisesti.

Opetus tapahtuu pääosin oikeissa av-alan työtilanteissa. Näitä työ- ja oppimisitilanteita tarjoavat koulutuksen aikana tehtävät tilaajalähtöiset elokuva-, tv- ja videotuotannot sekä kunkin opiskelijan henkilökohtaiset työharjoittelut ja työjaksot.

Media-alan ammattitutkinto suoritetaan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti, jolloin tutkinnon suorittaminen voi kestää kauemmin kuin tutkintokoulutus. Tällöin tutkintoon vaadittavat viimeiset tutkintotilaisuudet voidaan järjestää vasta riittävän ammatillisen kokemuksen myötä koulutuksen jälkeen. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta osallistumalla näyttötilaisuuksiin.

Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
Media-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet.

Tutkintokoulutuksen sisältö

Jokaiselle opiskelijalle tehdään tasokartoituksen perusteella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan määräytyy tutkintokoulutuksen laajuus ja lähiopetuksen määrä.

Opetus tapahtuu pääosin oikeissa av-alan työtilanteissa. Näitä työ- ja oppimisitilanteita tarjoavat koulutuksen aikana tehtävät tilaajalähtöiset elokuva-, tv- ja videotuotannot sekä kunkin opiskelijan henkilökohtaiset työharjoittelut ja työjaksot.
Tutkinnon voi suorittaa osallistumalla näyttötilaisuuksiin.
Katso tällä hetkellä voimassa olevat tutkinnon perusteet.

Katso myös Valokuvaajan ammattitutkinto.

Opettajat ja kouluttajat

Tutkinnosta vastaa av-tuottaja Petri Männistö. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset.

Tekninen välineistö

Audiovisuaaliset laitteet ovat hyvää ammattitasoa. Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto oheislaitteineen  ja editointiyksiköt  ovat hyvää ammattilaistasoa ja soveltuvat esitysympäristöltään teknisesti ja ilmaisullisesti vaativiin tuotantoihin.

Tuotantotekniikan osalta olemme tiiviissä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

”Voionmaan koulutuskeskus on saanut kunnian olla mukana toteuttamassa Työväenmuseo Werstaan uutta päänäyttelyä. Voitsilaiset ovat olleet mukana tuottamassa päänäyttelyssä esillä olevia lyhytelokuvia.” 

Lue koko juttu Voionmaa tänään -julkaisusta.

Hinnat

Ammattitutkintokoulutuksen hinta on 250 euroa kuukaudessa. Koulutuksen kesto vaihtelee henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti riippuen aiemmasta osaamisesta. Keskimäärin ammattitutkinnon suorittaminen kestää 18 kuukautta. 

Haku päällä

Valintakriteerit

Edeltävinä opintoina voivat olla esimerkiksi media-alan perustutkinto tai Voionmaan elokuva- ja tv- tai dokumenttilinja tai vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot tai muulla tavalla osoitettu perusteiden osaaminen.

Valintamenettely

Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelun ja aikaisemman opintomenestyksen tai työelämässä hankitun osaamisen perusteella. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti. Koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun periaatteella. Täytä hakemus, niin otamme sinuun yhtyettä sopiaksemme henkilökohtaisen keskusteluajan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.