Käsikirjoituskoulutus | 6.9.2024 - 17.5.2025

Käsikirjoituskoulutus on uusin osa Voionmaan elokuvaopintokokonaisuutta. Käsikirjoitusopiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan ja näyttelijälinjan opiskelijoiden sekä media-alan ammattitutkintoon opiskelevien kanssa.

Tavoitteet ja sisältö

Käsikirjoituskoulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnittelu.

Koulutuksessa perehdytään audiovisuaalisen kerronnan osa-alueisiin, lajityyppeihin, tyylisuuntiin ja tuotantokelpoisten hankkeiden tunnistamiseen, jolloin lähi- ja etäopetuksessa kehitetään opiskelijoiden omia käsikirjoituksia.

Opiskelija voi suuntautua joko fiktion tai dokumentin, esittely- ja mainosvideon, monimediaalisen viestinnän tai tv- ja internet-sarjatuotannon käsikirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen.

Toteuttamiskelpoisia käsikirjoituksia on mahdollista saada tuotantoon elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan tai media-alan ammattitutkintolinjan lopputöinä. Pääpaino on kuitenkin suuntautumisessa ammattimaiseen kirjoittamiseen ja käsikirjoitusten tarjoamiseen elokuva- ja tv-yhtiöille.

Koulutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta elokuva-, tv- ja media-alan tuottajilta, ohjaajilta ja käsikirjoittajilta, sekä tutustuvat tuotantoympäristöihin.

Käsikirjoituslinja toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin lähiopetusta on kerran kuukaudessa perjantaisin klo 15-20 ja lauantaisin klo 10-15. Koulutukseen sisältyy kolmen päivän mittainen elokuvadramaturgian kurssi syyskaudella ja elokuvadramaturgian jatko-osio kevätkaudella. Koulutus päättyy toukokuussa 2022.

Koulutuksen laajuus on 18 opintopistettä. Lähiopetusta on 105 tuntia yhteensä ja itsenäistä opettajan ohjaamaa työskentelyä tapaamisten välissä yhteensä 400 tuntia. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

 

LÄHIOPETUSJAKSOT 2024-25:                                       

Syksy 2024

Lähipäivien aikataulut: perjantai klo 15.00 – 20.00 (5 h), lauantai klo 10.00 – 15.00 (5 h)

Paikka: Voionmaan koulutuskeskus, TietoPinni-rakennus, Tampereen yliopiston Keskustakampus

Luokka: 2. krs, Montaasi.

————————————————————–

LÄHIOPETUS 1.

vko 36, pe-la 6.-7. syyskuu 2024, pe klo 15-20, la klo 10-15

KÄSIKIRJOITUKSEN TYÖPROSESSI ja TYÖSUUNNITELMAT (10 h)

Käsikirjoituskoulutuksen työtavat ja viestintä

Käsikirjoittajan mielenmaisema

Ennakkotehtävä: Minä käsikirjoittajana

Opettaja: Tapio Kivirinta

————————————————————–

LÄHIOPETUS 2.

vko 39, 25.-27. syyskuu 2024, ke-to-pe klo 09-15. Lauantaina 28.9. ei lähiopetusta.

ELOKUVA- JA TV-DRAMATURGIAN PERUSTEET (15 h)

Elokuvadramaturgian kurssilla tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin ja ‑työkaluihin, tutkitaan elokuvan ja television keskeisiä ilmaisukeinoja tarinankerronnan näkökulmasta ja näytetään, miten näitä käyttämällä saadaan haluttu viesti kerrottua.

Kurssi antaa opiskelijalle käsityksen mistä elokuvakerronnassa ja audiovisuaalisessa viestinnässä on kysymys, miten se eroaa muista ilmaisuvälineistä ja mikä on juuri sille ominaista.

Opettaja: Aarne Norberg

—————————————————————-

LÄHIOPETUS 3.

vko 43, 25.-26. lokakuu 2024, pe klo 15-20, la klo 10-15

TEEMAN JOHDATTELU FIKTIOSSA JA DOKUMENTISSA (10 h)

Teeman käsite, pää- ja sivuteemojen johdattelu ja niiden vaikutus elokuvan rakenteeseen ja muotoon.

Yhden sivun kertomus, kohti synopsista.

Opettaja: Tapio Kivirinta

——————————————————————

LÄHIOPETUS 4.

vko 46, 15.-16. marraskuu 2024, pe klo 15-20, la klo 10-15

Pe: STEP OUTLINE –työmenetelmä, (Aarne Norberg)

“Step outline” -työmenetelmän avulla tarinan keskeiset tapahtumat hahmotellaan askel askeleelta (kohtaus kohtaukselta). Menetelmä keskittyy tarinan etenemiseen ja auttaa näkemään tarinan yleiskuvan ja rakenteen ennen yksityiskohtiin menemistä. Toimii käsikirjoittamisen tiekarttana.

Havaintomateriaalina tutkitaan lyhytelokuvaa “Life Lessons”, jonka on kirjoittanut Richard Price ja ohjannut Martin Scorsese vuonna 1989.

Opettaja: Aarne Norberg

La: KOHTAUKSEN ANALYYSI

Teoksen rakenneosat ja kohtauksen analyysi. Havaintomateriaalina elokuva Casablanca (1942).

Lisäksi esitellään kolme erilaista dramaturgista lähestymistapaa tarinaan sekä niihin liittyviä käsikirjoittamisen teorioita ja työvälineitä.

Opettaja: Aarne Norberg

—————————————————————-

LÄHIOPETUS 5.

vko 50, pe-la 13.-14.  joulukuu 2024, pe klo 15-20, la klo 10-15

KOHTAUKSEN KIRJOITTAMINEN, HENKILÖHAHMOT JA DIALOGI

Kohtauksen rakenne, sisäinen intensiteetti, henkilögalleria ja elokuvadialogin muoto.

Opettaja: Tapio Kivirinta

 

Kevät 2024

LÄHIOPETUS 6.

vko 2/25, pe-la 10.-11. tammikuu 2025, pe klo 15-20, la klo 10-15

RAKENNEANALYYSI (10 h)

Käsikirjoituksen 1.-2. versioiden testaaminen, jatko-osio teeman johdattelulle.

Opettaja: Tapio Kivirinta

——————————————————————

LÄHIOPETUS 7.

vko 6, to-pe 6.-7. helmikuu 2025, klo 9-15, La 8.2. ei lähiopetusta.

ELOKUVADRAMATURGIAN JATKO-OSA (10 h)

(mukana myös Voionmaan elokuva- ja dokumenttiopiskelijoita)

Syvennetään dramaturgin peruskäsitteitä ja työkaluja.

Kuinka rakennetaan tarinan jännite ja ohjataan katsojan mielenkiintoa hienovaraisilla ilmaisukeinoilla. Kuinka kerrotaan riittävästi sanomatta liikaa.

Tarinan kehys ja elokuvan lajityypit (genre). Valtaelokuva vs. vastaelokuva vs. minimalismi.

Tutkitaan elokuvan “Kolme väriä Sininen” dramaturgista rakennetta ja muotoa. (Ohjaus: Krzysztof Kieślowski, käsikirjoitus: Krzysztof Kieślowski ja Krzysztof Piesiewicz, 1993)

Opettaja: Aarne Norberg

——————————————————————

LÄHIOPETUS 8.

vko 10, 7.-8. maaliskuu 2025, pe klo 15-20, la klo 10-15

KÄSIKIRJOITUSTEN KEHITTÄMISPAJA 1. (10 h)

Dialogin testaus näyttelijöiden kanssa.

Opettaja: Tapio Kivirinta

——————————————————————

LÄHIOPETUS 9.

vko 15, 11 – 12. huhtikuu 2025, pe klo 15-20, la klo 10-17

Pe: ELOKUVAN, TV-SARJOJEN JA MUIDEN AV-TUOTTEIDEN JAKELUYMPÄRISTÖT (5 h)

Opettajat: Timo Järvi Yle, Petri Männistö

Esityskanavien profilointi ja tuotantotavat.

 

La: KÄSIKIRJOITUKSEN KEHITTÄMISPAJA 2. (7 h)

Viimeistelyn työvaiheet, jakeluympäristöt, esittely ja markkinointi (pitsaus)

Opettajat: Aarne Norberg, Tapio Kivirinta

———————————————————————

LÄHIOPETUS 10.

vko 20, 16.-17. toukokuu 2025, pe klo 15-20, la klo 10-15

KÄSIKIRJOITUKSEN KEHITTÄMISPAJA 3. (10 h)

Viimeistelty käsikirjoitus, pitsausharjoitukset, jatkosuunnitelmat

KURSSIN PÄÄTTÄJÄISET JA TODISTUSTEN JAKO

Opettajat: Tapio Kivirinta ja Aarne Norberg

Opettajat

Käsikirjoituskoulutuksen vastaava opettaja on käsikirjoittaja-ohjaaja Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. elokuvantekijä Aarne Norberg ja av-tuottaja Petri Männistö.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Mm. elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, tv-tuottaja Timo Järvi (YLE) ja ohjaaja-tuottaja Joonas Berghäll (Oktober Oy) ovat vierailleet meillä.

 

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

 

Katso myös Media-alan ammattitutkintokoulutus. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttikoulutuksen käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 2050 euroa ja sen voi maksaa kuukausierissä. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

Valintakriteerit

Käsikirjoituskoulutukseen valitaan kirjoittamisesta kiinnostuneita ja kirjoittamista harrastavia opiskelijoita. Oletuksena on, että esim. peruskielioppi ja tietotekniset valmiudet ovat hallussa.

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.