Psykologian peruslinja | 10.8.2021 – 31.5.2022 | Tampere

Psykologian peruslinja sisältää psykologian perusopintoja 25 opintopistettä ja tilastotiedettä valintasi mukaan 5-15 opintopistettä sekä kieliopintoja ja lähiopetusta. Psykologian linja sisältää psykologian pääsykoeopiskelut sekä opintopiirit ylioppilastutkintolautakunnan arvosanan korottamiseen.
 
Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa yliopisto-opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin. Opiskelu on vaativaa ja työntäyteistä. Tenttikirjat ovat englanninkielisiä, mutta ne luennoidaan suomeksi. Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätöitä, avoimen yliopiston luentoja, videoituja yliopistoluentoja, tilastotieteen luentoja ja harjoituksia sekä tilastollisten ohjelmien käyttöä. Haemme opiskelijaksi henkilöä, joka osaa lukea englanninkielistä kirjallisuutta ja jolla on valmiudet opiskella tilastotiedettä. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus ovat samankaltaisia kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle psykologian peruslinja sopii

Psykologian peruslinja on tarkoitettu niille, joilla on tavoitteena yliopisto-opinnot. Erityisesti se hyödyttää niitä, jotka pyrkivät opiskelemaan psykologiaa Tampereen, Turun, Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoon. Opiskelijoiksi otamme yli 18 vuoden ikäisiä, ensisijassa lukion käyneitä henkilöitä.

Voionmaan koulutuskeskuksen psykologian peruslinjan opiskelijoilla on monipuolisia tavoitteita. Jotkut haluavat opiskella pelkästään avoimen yliopiston opintoja, pyrkimättä mihinkään opiskelupaikkaan.  Usealla on tavoitteena psykologian opinnot, mutta osa haluaa pyrkiä muuhun oppiaineeseen. Kaikille opiskelijoille on yhteistä opiskella psykologiaa ja tilastotiedettä. Lue opiskelijoiden tarinoita.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi kartutat 25 opintopistettä psykologian perusopintoja Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 5-15 opintopistettä tilastotiedettä sekä halutessasi 3 opintopistettä Kielikeskuksen englannin opintoja (Foundations of Professional and Academic Communication in English). Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Voit aloittaa meillä opiskelun, vaikka olisit opiskellut aikaisemmin psykologiaa. Jos olet opiskellut vähän perusopintoja, voit opiskella loput perusopinnot ja lisäksi voit opiskella sovittuja aineopintoja. Jos tavoitteesi ei ole psykologian pääsykoe, voit opiskella muitakin yliopisto-opintoja psykologian lisäksi, jotka ovat tarjonnassamme.

 

Psykologian perusopinnot 25 opintopistettä

 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Kognitiivinen neurotiede I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 op

 

Tilastotiede perusopinnot 20 opintopistettä

 • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
 • Tilastomenetelmien perusteet 5 op
 • Empiirinen projekti 5 op (mahdollisuus opiskella ylimääräisenä)

Psykologian koulutuslinjan sisältö

Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä psykologian pääsykokeessa. Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, tenttimiset tenttimiset Exam-ohjelmalla, sisu-ohjelman käytön kurssi-ilmoittautumisissa ja moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt.

Psykologian kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä. Tilastotieteessä avoimen yliopiston opetuksen lisäksi on lähiopetusta, josta saat tukea opiskeluusi.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Koululla on tietokoneluokka sekä aulatiloissa tietokoneita, mutta niiden varaaminen omaan käyttöön ei ole mahdollista ja laitteiden ikä ja kunto vaihtelevat. Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Tulet tuntemaan psykologian työnä, tieteenä ja oppina

Psykologia työnä, tieteenä ja oppina on mielenkiintoinen ja tieteen rajoja ylittävä opetussisältö. Koulutuksen aikana tutustumme psykologin ammattiin tutustumalla eri toimipisteisiin sekä vierailuluennoilla. Osiossa psykologia työnä, tieteenä ja oppina tutustumme alan eri suuntauksiin, kuten oikeus-, mielenterveys- ja neuropsykologiaan. Opit mitä psykologia merkitsee yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Suomessa on kuusi suomenkielistä yliopistoa, joissa voit opiskella psykologiaa. Psykologia on professionaalinen tiede ja lailla suojattu ammatti. Psykologiksi voi pätevöityä ainoastaan yliopistossa pääaineopiskelun kautta. Sinun on siis päästävä psykologian opiskelijaksi, jos aiot psykologiksi.

 

Ihmismielen asiantuntijana on mahdollisuus ja vastuu auttaa. Eveliina Pollarin ja Vivi Widemanin kiinnostus koulupsykologin ammattiin vahvistui Voionmaalla.

Lue juttu psykologian opiskelusta Voionmaa tänään -julkaisusta.

Haku päällä

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopistolla. Opit tuntemaan yliopistokampuksen ja sen palvelut. Olet opiskelija muiden opiskelijoiden joukossa, esim. ruokailu tapahtuu samassa ruokalassa yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Voionmaa on ainoa kansanopisto keskellä yliopistoa.
 • Oppiaine. Psykologiaan ja tilastotieteeseen sisältyy paljon itsenäistä opiskelua ja ne ovat opiskeluaineina vaativia. Psykologian ja tilastotieteen taitoja tarvitset myös muissa opinnoissa, esimerkiksi logopediassa psykologian perusopinnot ovat pakollisia.
 • Tavoite. Enemmistö opiskelijoista pyrkii yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Osa opiskelee koulutuskeskuksen opinnot myöhempiä muita opintoja tai työelämää varten.
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi. Pääsykoevaiheessa ryhmän henkinen ja toiminnallinen tuki on korvaamatonta.
 • Opettajat. Kuulet opettajilta psykologian tämän hetken painopisteet.
 • Tampere. Tampere on Suomen suosituin kaupunki. Tampereella asuu 240 000 tuhatta asukasta, joista opiskelijoiden osuus on noin 50 000 henkilöä.
 • Asuminen. Yhteistyökumppanimme POAS vuokraa soluasuntoja. Niissä voi asua Voionmaan opintojen jälkeenkin. Ja POAS:n sisällä voi vaihtaa asuntoa tarpeen mukaan.

Opettajat

Vastuuopettaja:

 • Kati Pouttu, KM

Erikoisopettajat:

 • Mikko Korhonen, FM, tilastotiede

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. Ensi lukuvuoden haku alkaa maaliskuussa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.