Psykologian peruslinja | 12.8.2020 – 28.5.2021 | Tampere

Sisältää psykologian perusopintoja 25 opintopistettä ja tilastotiedettä valintasi mukaan 5-15 opintopistettä sekä kieliopintoja ja lähiopetusta. Psykologian linja sisältää psykologian pääsykoeopiskelut sekä opintopiirit ylioppilastutkintolautakunnan arvosanan korottamiseen.
 
Psykologian opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet psykologisen tiedon ja taidon kartuttamiseen sekä harjaannuttaa yliopisto-opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin. Opiskelu on vaativaa ja työntäyteistä. Tenttikirjat ovat englanninkielisiä, mutta ne luennoidaan suomeksi. Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätöitä, avoimen yliopiston luentoja, videoituja yliopistoluentoja, tilastotieteen luentoja ja harjoituksia sekä tilastollisten ohjelmien käyttöä. Haemme opiskelijaksi henkilöä, joka osaa lukea englanninkielistä kirjallisuutta ja jolla on valmiudet opiskella tilastotiedettä. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus on samankaltaista kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle

Koulutus auttaa henkilöitä, joilla on tavoitteena yliopisto-opinnot. Erityisesti se hyödyttää niitä, jotka pyrkivät opiskelemaan psykologiaa Tampereen, Turun, Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoon. Opiskelijoiksi otamme yli 18 vuoden ikäisiä, ensisijassa lukion käyneitä henkilöitä.

Voionmaan koulutuskeskuksen psykologian opiskelijoilla on monipuolisia tavoitteita. Jotkut haluavat opiskella pelkästään avoimen yliopiston opintoja, pyrkimättä mihinkään opiskelupaikkaan.  Usealla on tavoitteena psykologian opinnot, mutta osa haluaa pyrkiä muuhun oppiaineeseen. Kaikille opiskelijoille on yhteistä opiskella psykologiaa ja tilastotiedettä. Lue opiskelijoiden tarinoita.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi kartutat 25 opintopistettä psykologian perusopintoja Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti sekä 5-15 opintopistettä tilastotiedettä sekä halutessasi 4 opintopistettä Kielikeskuksen englannin opintoja. Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Voit aloittaa meillä opiskelun, vaikka olisit opiskellut aikaisemmin psykologiaa. Jos olet opiskellut vähän perusopintoja, voit opiskella loput perusopinnot ja lisäksi voit opiskella sovittuja aineopintoja. Jos tavoitteesi ei ole psykologian pääsykoe, voit opiskella muitakin yliopisto-opintoja psykologian lisäksi, jotka ovat tarjonnassamme. Tarjonnastamme saat parhaiten tietoa tulemalla haastatteluun.

 

Psykologian perusopinnot 25 opintopistettä

 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Kognitiivinen neurotiede I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 op

 

Tilastotiede perusopinnot 20 opintopistettä

 • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
 • Tilastomenetelmien perusteet 5 op
 • Empiirinen projekti 5 op (mahdollisuus opiskella ylimääräisenä)

Opiskelun sisältö

Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä psykologian pääsykokeessa. Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, tenttimiset ja moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt.

Psykologian kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä. Tilastotieteessä avoimen yliopiston opetuksen lisäksi on lähiopetusta, josta saat tukea opiskeluusi.

Tulet tuntemaan psykologian työnä, tieteenä ja oppina

Psykologia työnä, tieteenä ja oppina on mielenkiintoinen ja tieteen rajoja ylittävä opetussisältö. Koulutuksen aikana tutustumme psykologin ammattiin tutustumalla eri toimipisteisiin sekä vierailuluennoilla. Osiossa psykologia työnä, tieteenä ja oppina tutustumme alan eri suuntauksiin, kuten oikeus-, mielenterveys- ja neuropsykologiaan. Opit mitä psykologia merkitsee yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Suomessa on viisi suomenkielistä yliopistoa, joissa voit opiskella psykologiaa. Psykologia on professionaalinen tiede ja lailla suojattu ammatti. Psykologiksi voi pätevöityä ainoastaan yliopistossa pääaineopiskelun kautta. Sinun on siis päästävä psykologian opiskelijaksi, jos aiot psykologiksi.

 

Ihmismielen asiantuntijana on mahdollisuus ja vastuu auttaa. Eveliina Pollarin ja Vivi Widemanin kiinnostus koulupsykologin ammattiin vahvistui Voionmaalla.

Lue juttu psykologian opiskelusta Voionmaa tänään -julkaisusta.

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopistolla. Opit tuntemaan yliopistokampuksen ja sen palvelut. Olet opiskelija muiden opiskelijoiden joukossa, esim. ruokailu tapahtuu samassa ruokalassa yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Voionmaa on ainoa kansanopisto keskellä yliopistoa.
 • Oppiaine. Psykologiaan ja tilastotieteeseen sisältyy paljon itsenäistä opiskelua ja ne ovat opiskeluaineina vaativia. Psykologian ja tilastotieteen taitoja tarvitset myös muissa opinnoissa, esimerkiksi logopediassa psykologian perusopinnot ovat pakollisia.
 • Tavoite. Enemmistö opiskelijoista pyrkii yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Osa opiskelee koulutuskeskuksen opinnot myöhempiä muita opintoja tai työelämää varten.
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi. Pääsykoevaiheessa ryhmän henkinen ja toiminnallinen tuki on korvaamatonta.
 • Opettajat. Kuulet opettajilta psykologian tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista on psykologian opiskelu ja mitä on psykologin työ.
 • Tampere. Tampere on Suomen suosituin kaupunki. Tampereella asuu 240 000 tuhatta asukasta, joista opiskelijoiden osuus on noin 50 000 henkilöä.

Opettajat

Vastuuhenkilö:

 • Antti Jehkonen, FM, koulutuspäällikkö

Lähiopettajat:

 • Elli Kettunen, PsK
 • Salla Nieminen, PsK
 • Pauli Orden, Psk
 • Julia Valo, PsK
 • Sonja Veistinen, PsK, aineenopettaja

Erikoisopettajat:

 • Mikko Korhonen, FM, tilastotiede

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.
Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.