Psykologian peruslinja | 14.8.2024 - 28.5.2025 | Tampere

Psykologian peruslinjalla voit opiskella psykologian perusopintoja 25 opintopistettä ja tilastotiedettä valintasi mukaan 5-15 opintopistettä Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Lisäksi voit halutessasi suorittaa 3 opintopisteen laajuisen akateemisen englannin kurssin. Avoimen yliopiston opintopisteet voi hyväksilukea osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja. Opintolinjalla valmistaudutaan myös psykologian ja logopedian pääsykokeisiin. Lukuvuoden aikana pääset tutustumaan erilaisiin psykologian alan ammatteihin vierailuluentojen ja mahdollisten työelämävierailujen välityksellä.  
 
Opintolinjalla voit kartuttaa psykologista tietopohjaa, kehittää yliopisto-opinnoissa keskeisiä akateemisia taitoja sekä löytää jatko-opintosuunnan psykologian alalta. Opiskelu sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätyöskentelyä, avoimen yliopiston luentoja, tilastotieteen luentoja ja laskuharjoituksia sekä tilastollisten ohjelmien käyttöä.  
 
Voit halutessasi valita psykologian tai tilastotieteen yksittäisiä opintojaksoja. 

Kenelle psykologian peruslinja sopii

Psykologian peruslinja on tarkoitettu psykologian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Opintolinja sopii sinulle, jos tarkoituksenasi on hakea opiskelemaan psykologiaa tai logopediaa yliopistoon, tai olet kiinnostunut muusta psykologian alan ammatista (esim. sosiaalipsykologi). Voit aloittaa meillä opiskelun, vaikka sinulla olisi osa psykologian perusopinnoista jo suoritettuna. Tällöin voit halutessasi täydentää opintojasi myös psykologian aineopinnoilla. Voit myös valita yksittäisiä opintoja, jos et halua tai pysty sitoutumaan koko lukuvuodeksi. 

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opintolinjalla suoritetut psykologian opinnot hyödyttävät myös hakemista psykologian opintoihin avoimen väylän kautta. Lue lisää psykologian väyläopinnoista täältä.  

Psykologian opintolinjan sisältö

Psykologian linjalla tuetaan avoimen yliopiston opintojen suorittamista. Lähiopetuksessa käsittelemme psykologian perusopintojen kurssikirjallisuutta monipuolisesti sekä opettajajohtoisesti että erilaisin ryhmätehtävin. Kurssien suorittaminen vaatii myös itsenäistä työskentelyä. Psykologian perusopintojen kurssimateriaali on englanninkielistä, mutta linjan opetus tapahtuu suomeksi. Myös tilastotieteen opetuksessa tuetaan avoimen yliopiston kurssien suorittamista, mutta suorittaminen ei ole pakollista. Tilastotieteen opiskelu antaa valmiuksia psykologian pääsykokeeseen ja hyödyttää myös myöhemmissä psykologian opinnoissa. Tilastotieteen lähiopetus sopii myös muiden alojen opiskelijoille esim. kauppatieteet. Voit halutessasi osallistua vain tilastotieteen tunneille. Kysy tarkemmin opistosta. 

Lukuvuoden aikana opit hyödyllisiä akateemisen opiskelun taitoja, kuten yliopiston tenttimiskäytännöt sekä Sisu-opintojärjestelmän ja yliopiston kurssialustojen käytön. Linjan opetus koostuu myös psykologian alan työelämävierailuista ja opinto-ohjauksesta. Tuemme yksilöllisesti tulevaisuuden suunnitelmiasi henkilökohtaisella ohjauksella ja huomioimme mahdolliset toiveesi esimerkiksi opintoihin liittyvien vierailujen ja vierailijoiden suhteen. 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista. Koululla on tietokoneluokka sekä aulatiloissa tietokoneita, mutta niiden varaaminen omaan käyttöön ei ole mahdollista. Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua. 

 

Psykologian perusopinnot 25 opintopistettä

 • Kehityspsykologia I 5 op (I periodi, 28.8.-15.10.2023, lähiopetus 21 tuntia viikossa)
 • Kognitiivinen neurotiede I 5 op (II periodi, 23.10.-10.12.2023, lähiopetus 21 tuntia viikossa)
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op (III periodi, 8.1.-25.2.2024, lähiopetus 21 tuntia viikossa)
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op (III-IV periodi, 8.1.-31.5.2024, lähiopetus 21 tuntia viikossa)
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologia I 5 op (IV periodi 4.3.-31.5.2024, lähiopetus 21 tuntia viikossa)

 

Tilastotiede perusopinnot 15 opintopistettä

 • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (I periodi, 28.8.-15.10.2023, lähiopetus 4 tuntia viikossa)
 • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op (II periodi, 23.10.-10.12.2023, lähiopetus 4 tuntia viikossa)
 • Tilastomenetelmien perusteet 5 op (III periodi, 8.1.-25.2.2024, lähiopetus 4 tuntia viikossa)

Opiskelusta

Ihmismieli ja sen toiminta kiehtoo yhä useampia, mutta polku yliopistoon psykologiaa opiskelemaan ei ole helppo. Onneksi sitä voi kuitenkin harjoitella etukäteen.

Lue juttu psykologian opiskelusta Voionmaa tänään -julkaisusta.

Opettajat

Psykologian linjan vastaavana opettajana toimii Kati Pouttu. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja terveystiedon lehtori. Lisäksi häneltä löytyy pätevyys opettaa psykologiaa toisena opetettavana aineena lukiossa. Tilastotiedettä opettaa filosofian maisteri Mikko Korhonen.  

Aikaisempina vuosina vierailevina luennoitsijoina psykologian linjalla on nähty esimerkiksi neuropsykologi, oikeuspsykologi ja psykologian alalla toimivia tutkijoita.  

 

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston keskustakampuksella – opiskelet yliopistolla. Opit tuntemaan yliopistokampuksen ja sen palvelut. Olet opiskelija muiden opiskelijoiden joukossa, esim. ruokailu tapahtuu samassa ruokalassa yliopisto-opiskelijoiden kanssa. 
 • Oppiaine. Psykologiaan ja tilastotieteeseen sisältyy paljon itsenäistä opiskelua ja ne ovat opiskeluaineina vaativia. Psykologian ja tilastotieteen taitoja tarvitset myös muissa opinnoissa, esimerkiksi logopediassa psykologian perusopinnot ovat pakollisia. 
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi. Pääsykoevaiheessa ryhmän henkinen ja toiminnallinen tuki on korvaamatonta. 
 • Asuminen. Yhteistyökumppanimme POAS vuokraa soluasuntoja. Niissä voi asua Voionmaan opintojen jälkeenkin. Ja POAS:n sisällä voi vaihtaa asuntoa tarpeen mukaan. 

Jos olet jo suorittanut psykologian perusopinnot, voit jatkaa psykologian opiskelua suorittamalla psykologian aineopintoja psykologian jatkolinjallamme.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3900 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse avoimen yliopiston maksuista sekä opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Opiskelijavalinnat

Haku Psykologian linjalle tapahtuu tällä hakulomakkeella. Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

  

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat toukokuun aikana. Tämän jälkeen valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan heinäkuun loppuun saakka. Varapaikkoja voi kysyä elokuun alussa.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.