Pohditko tulevaisuuden suuntaa ja mahdollisuuksia toimia hyvän, nykyistä kestävämmän elämän puolesta?

Kiinnostaako työ ihmisten kasvun, oppimisen tai sivistyksen parissa?

Onko opettajuus sinun juttusi?  

Kasvatus ja yhteiskunta -linjalla sinulla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteiden perusopintoja Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon, tutustua alan työkenttään sekä kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen, myös entistä enemmän esimerkiksi teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Meillä voit myös rauhassa hakea omaa suuntaasi menettämättä ensikertalaisuutta korkeakouluhaussa. Avoimen yliopiston suoritukset voit hyväksilukea myöhemmissä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoissa.  

Lähestymme kasvatuksen teoriaa ja käytäntöä laaja-alaisesti. Toimimme yhteistyössä kestävä yhteiskunta -linjan kanssa ja osa linjojen opinnoista on yhteisiä. Myös opistolle kutsutut vierailijat sekä tekemämme vierailut erilaisissa kasvatusyhteisöissä avartavat käsityksiä alan monista mahdollisuuksista, merkityksistä ja yhteiskunnallisista kytköksistä. Aiempia vierailukohteitamme ovat olleet esimerkiksi eduskunta, Tampereen Steinerkoulu, poliisiammattikorkeakoulu, Museokeskus Vapriikki sekä Tampereen Ohjaamo. Vierailukohteet ja vierailijat vaihtelevat vuosittain. 

Meille tärkeää on yhdessä tekeminen ja oppiminen turvallisessa, yhdenvertaisessa ja kunnioittavaa vuorovaikutusta edistävässä ympäristössä. Voitsilla olet osa monialaista opiskelijoiden ja opettajien yhteisöä, jossa voit opiskelun lisäksi viettää ikimuistoisen kansanopistovuoden omalla tavallasi. Yliopistokampuksella Tampereen sydämessä tarjoamme opiskelijaelämällesi tukikohdan, jossa meillä on aikaa sinulle 

Opiskelukäytännöt 

Opintoihin kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä. Kasvatus ja yhteiskunta -linjan opetus perustuu pysyvän ryhmän keskustelevaan kohtaamiseen, mutta hyödynnämme opiskelussa monipuolisesti myös digitaalisia opiskeluvälineitä. Opiston yhteisissä tiloissa ja atk-luokassa on tietokoneita, mutta niiden varaaminen vain omaan käyttöön ei ole mahdollista, joten oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua. 

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväsaikaan opiston tiloissa. Vierailuista ja muista poikkeuksista sovitaan erikseen. Erityisesti avoimen yliopiston kurssien suorittaminen vaatii aktiivista työskentelyä myös koulupäivien ulkopuolella. Voitsin monipuolisten tilojen lisäksi esimerkiksi yliopiston kirjasto, ruokalat ja kahvilat sekä Tampereen keskustan palvelut ovat päivittäin ulottuvillasi. 

Ryhmällä on kansanopistovuoden ajan oma vastaava opettaja, joka huolehtii linjan opetuksen ohella toiminnan suunnittelusta sekä opintojen ohjauksesta yhdessä muun henkilöstön kanssa. Kasvatus ja yhteiskunta linjan vastaavana opettajan toimii lukuvuonna 2023-2024 kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Moona Klemola. Lue lisää opettajasta täältä.

Opetussuunnitelma ja sisällöt 

Linjan opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

  • Orientoivat opinnot ja opintojen ohjaus 
  • Akateemiset opiskelutaidot 
  • Kasvatustieteiden perusopinnot 5-25 op (Tampereen yliopiston avoin yliopisto) 
  • Avoimen yliopiston opintoja tukeva lähiryhmänohjaus ja täydentävä kansanopisto-opetus kasvatustieteiden teemoista
  • Yleissivistävät opinnot 
  • Jatko-opintoihin valmistavat opinnot 
  • Valinnaiset opinnot 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa yhdessä linjan vastaavan opettajan kanssa kasvatus ja yhteiskunta -linjan opetussuunnitelman ja vuosittaisen opintotarjonnan pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään opintojen edetessä. 

Kasvatus ja yhteiskunta -linjan käytyäsi tiedät kasvatustieteiden erilaisista opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista ja osaat tietojesi pohjalta rakentaa omia tulevaisuuden suunnitelmiasi. Ymmärrät kasvatuksen ja koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä ja voit keskustella alan teemoista kasvatustieteellisiä käsitteitä käyttäen. Sinulle on karttunut myös korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja, joita osaat soveltaa kasvatustieteiden tai muun sinua kiinnostavan alan opinnoissa.  

Täytä hakemus ja tule mukaan oppimaan ja oivaltamaan!  

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta juttu Kasvatustiede avaa vaihtoehtojen maailman, jossa kerrotaan uravaihtoehdoista kasvatustieteen opiskelijoille.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3800 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksuja lukuun ottamatta.

Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä.  
 

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkuun saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. 

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle. 

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.