Haluatko muuttaa maailmaa? Haaveiletko merkityksellisestä työstä ihmisten parissa? Olisiko opetustyö sinun juttusi? 

Kasvatustieteiden linjalla voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja, valmistautua valintakokeisiin ja löytää suuntasi kasvatus- ja opetusalalla. 

Kasvatustieteilijät työskentelevät opettajina, ohjaajina ja kouluttajina esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, aikuiskoulutuksessa, järjestöissä ja yritysmaailmassa. Urapolku voi johtaa myös asiantuntijaksi esimerkiksi henkilöstöja työllisyyspalveluihin, projekteihin, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin tai tutkijaksi. Teoria ja käytäntö yhdistyvät ihmisläheisessä ja vastuullisessa työssä, jossa pääset vaikuttamaan kestävämmän tulevaisuuden rakentumiseen.  

Kasvatustieteiden linjalla voit suorittaa kasvatustieteiden perusopintoja Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon ja kehittää jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitojasi. Lukuvuoden aikana tutustut myös kasvatustieteiden opintosuuntiin ja työkenttään sekä valmistaudut alan valintakokeisiin. Meillä voit rauhassa hakea omaa suuntaasi menettämättä ensikertalaisuutta korkeakouluhaussa. Avoimen yliopiston suoritukset voit hyväksilukea myöhemmissä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoissa. 

Kasvatustieteiden opetus on monipuolista, yhteisöllistä ja keskustelevaa. Opinnoissa tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen filosofiaa, historiaa ja yhteiskunnallisia kytköksiä, ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista, opetusta ja ohjausta sekä kasvatustieteellistä tutkimusta. Vierailut erilaisissa kasvatusyhteisöissä avartavat käsityksiä kasvatuksen ja koulutuksen käytännöistä ja alan työskentelymahdollisuuksista.  

Vierailukohteitamme ovat olleet esimerkiksi Tampereen Steinerkoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, kasvatusalan messutapahtuma Educa, Tampereen Yrityskylä sekä Ohjaamo. Lisäksi linjan entiset opiskelijat ja työssä olevat kasvatustieteilijät käyvät lukuvuoden aikana kertomassa kasvatustieteiden opintosuunnista ja urapoluistaan. Vierailukohteet ja vierailijat vaihtelevat vuosittain. Teemme myös yhteistyötä muiden opiston opintolinjojen kanssa. 

Voitsilla olet osa monialaista opiskelijoiden ja opettajien yhteisöä, jossa voit opiskelun lisäksi viettää ikimuistoisen kansanopistovuoden omalla tavallasi. Yliopistokampuksella Tampereen sydämessä tarjoamme opiskelijaelämällesi tukikohdan, jossa meillä on aikaa sinulle. 

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta juttu ”Matka kasvatuksen maailmaan”

Opiskelukäytännöt 

Opintoihin kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä. Kasvatustieteiden opetus perustuu pysyvän ryhmän keskustelevaan kohtaamiseen, mutta hyödynnämme opiskelussa myös digitaalisia opiskeluvälineitä. Opiston yhteisissä tiloissa ja atk-luokassa on tietokoneita, mutta niiden varaaminen vain omaan käyttöön ei ole mahdollista, joten oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.  

Ryhmällä on kansanopistovuoden ajan oma vastaava opettaja, joka huolehtii linjan opetuksen ohella toiminnan suunnittelusta sekä opintojen ohjauksesta yhdessä muun henkilöstön kanssa. Linjalla opettavat lukuvuoden aikana myös pedagogisia opintojaan suorittavat yliopistoharjoittelijat. Kasvatustieteiden linjan vastaavana opettajana toimii lukuvuonna 2024-2025 kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Moona Klemola. Lue lisää opettajasta täältä.

Opetussuunnitelma ja sisällöt 

Linjan opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: 

  • Orientoivat opinnot ja opintojen ohjaus 
  • Akateemiset opiskelutaidot 
  • Kasvatustieteiden perusopinnot 5-25 op (Tampereen yliopiston avoin yliopisto) 
  • Avoimen yliopiston opintoja tukeva lähiryhmänohjaus ja täydentävä kansanopisto-opetus kasvatustieteiden teemoista
  • Yleissivistävät opinnot 
  • Jatko-opintoihin valmistavat opinnot 
  • Valinnaiset opinnot 

Suunnittelet opintojasi yhdessä linjan vastaavan opettajan kanssa ja saat opiskeluun lukuvuoden aikana yksilöllistä tukea ja ohjausta. 

Lukuvuoden jälkeen

Kasvatustieteiden linjan opiskelijat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin. Meiltä on lähdetty esimerkiksi varhaiskasvatuksen, luokanopettajan, elinikäisen oppimisen ja opinto- ja uraohjauksen koulutuksiin Tampereelle, Helsinkiin, Turkuun, Raumalle, Ouluun ja Joensuuhun.  

Lukuvuoden aikana karttuneiden opiskelutaitojen turvin voit myös jatkaa avoimessa yliopistossa itsenäisesti kasvatustieteiden opiskelua tai suunnata muun sinua kiinnostavan alan pariin.  

Täytä hakemus ja aloita matkasi tulevaisuuden tekijäksi Voitsilta! 

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3900 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksuja lukuun ottamatta.

Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan helmikuusta alkaen heinäkuun loppuun.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Tämän jälkeen valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan heinäkuun loppuun saakka. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.