Opiskelemalla kasvatustieteen linjalla Voionmaan koulutuskeskuksessa saat laaja-alaisen kuvan kasvatustieteen yliopisto-opinnoista, työkentästä sekä valmiuksia jatko-opintoihin.

Opiskelu on vaativaa, mutta yhteisöllistä ja kannustavaa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä työtä vaativia tehtäviä, lukupiirejä ja ryhmätöitä sekä osallistumista avoimen yliopiston luennoille ja pienryhmiin. Linjalla tehdään myös alaan liittyviä työelämävierailuja sekä tuetaan opiskelua yhteisillä virkistyspäivillä.

Haemme opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kasvatuksesta ja oppimisesta, valmiita haastamaan itseään sekä kehittämään omia ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojaan. Opinnot edellyttävät myös kykyä sekä itsenäiseen että parin tai ryhmän kanssa työskentelyyn.

Kenelle

Sinulle, joka haaveilet kasvatustieteellisen alan opinnoista tai työstä tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen.

Opiskelijoillamme on monipuolisia tavoitteita: toiset suorittavat avoimen yliopiston opintoja pyrkimättä mihinkään jatko-opiskelupaikkaan, toisille opinnot ovat ponnahduslauta omalle unelma-alalle tai auttavat selkiyttämään tulevaisuuden urahaaveita, toiset taas hakevat kasvatustieteen opinnoista itselleen hyödyllisen sivuaineen jonkin muun alan oheen. Olipa haaveenasi siis opettajuus tai esimerkiksi henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät, auttavat kasvatustieteen opinnot sinua lähemmäksi tavoitteitasi.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi voit suorittaa 25 opintopistettä kasvatustieteen perusopintoja sekä 5-15 opintopistettä aineopintoja. Opinnot suoritetaan Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja niihin sisältyvät avoimen yliopiston luennot ja tentit sekä pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Kasvatustieteen linjan opetus koostuu orientaatiosta, akateemisten opiskelutaitojen vahvistamisesta, avoimen yliopiston opinnoista ja niiden tukemisesta, työelämävierailuista sekä opintojen ohjauksesta ja muusta alan opintoihin hakeutumista tukevasta toiminnasta. Näiden lisäksi linjan opetukseen kuuluu yhteisiä virkistyspäiviä.

Tutustut yliopiston opetustapoihin luennoista verkko-opiskeluun, kehität opinnoissa vaadittuja lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin taitojasi, opit tiedonhakukäytäntöjä sekä kehität opiskelutekniikoitasi. Tiiviin yhdessä tekemisen kautta opit myös ryhmätyöskentelytaitoja ja saat itsevarmuutta esiintymiseen ja omien ajatusten esittämiseen niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tuemme yksilöllisesti tulevaisuuden suunnitelmiasi henkilökohtaisella ohjauksella sekä huomioimme mahdolliset toiveesi esimerkiksi opintoihin liittyvien vierailujen ja vierailijoiden suhteen. Toteutamme opintojen aikana myös kasvatustiedettä käytäntöön kytkevän opiskelijalähtöisen projektin.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Koululla on tietokoneluokka sekä aulatiloissa tietokoneita, mutta niiden varaaminen omaan käyttöön ei ole mahdollista, joten oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Tulet tuntemaan kasvatustieteen työnä, tieteenä ja oppina

Kasvatustieteen kenttä on laaja ja inhimillisenä toimintana kasvatus, oppiminen ja opettaminen koskettavat yhteiskunnan kaikkia tasoja ja jokapäiväistä elämäämme monin tavoin. Opinnoissa alaa lähestytäänkin laaja-alaisesti tutustuen erilaisiin ammatteihin ja ympäristöihin, joissa kasvatustieteilijöitä työskentelee. Työelämään saadaan kosketusta vierailujen sekä vierailevien asiantuntijoiden kautta. Tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija kasvatusalan monenlaisiin mahdollisuuksiin, merkityksiin ja yhteiskunnallisiin kytköksiin.

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskuksen sijainti yliopiston sydämessä pääkampuksella motivoi ja mahdollistaa opiskelun inspiroivassa akateemisessa ympäristössä. Voionmaan monipuolisten tilojen lisäksi esimerkiksi yliopiston kirjasto, ruokalat ja kahvilat sekä Tampereen keskustan mahdollisuudet ovat päivittäin ulottuvillasi.
  • Oppiaine. Kasvatustieteelliseen alaan sisältyy koko elämänkaaren aikana tapahtuva kasvu, kehitys ja oppiminen. Alan opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään kasvatuksen ilmiöitä varhaiskasvatuksesta aina aikuiskoulutukseen saakka. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen, myös entistä enemmän teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
  • Opiskelijat. Vaikka jokainen suorittaa itsenäisesti omia opintojaan, teemme asiat yhdessä! Ryhmä opettaa, auttaa ja tukee.
  • Asuminen.Yhteistyökumppanimme POAS vuokraa soluasuntoja. Niissä voi asua Voionmaan opintojen jälkeenkin. Ja POAS:n sisällä voi vaihtaa asuntoa tarpeen mukaan. 

Vastaava opettaja: Moona Klemola, KM (luokanopettaja)

 

 

 

Tarjoamme myös kasvatustieteen monimuoto-opinnot lastenhoitajille, jotka haluavat pätevöityä varhaiskasvatuksen opettajiksi. Uusi koulutusryhmä aloittaa jälleen syksyllä 2022. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. 

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta juttu Kasvatustiede avaa vaihtoehtojen maailman, jossa kerrotaan uravaihtoehdoista kasvatustieteen opiskelijoille.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3800 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksuja lukuun ottamatta.

Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä.  
 

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. Kysy vapaita paikkoja: info(a)kio.fi

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Haku ei ole tällä hetkellä käynnissä. Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä kun haku alkaa keväällä 2023.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.