Monimediatoimittajakoulutus | 14.8.2024 - 28.5.2025 | Tampere

Haaveiletko urasta toimittajana? 

Jos olet kiinnostunut mediasta, kirjoittamisesta, tv-työstä tai podcasteista, hae opiskelemaan monimediatoimittaja -linjalle.  

Tule löytämään oma äänesi 

Monimediatoimittajakoulutuksessa opiskellaan toimittajantyön perusteet journalismin teorioista ja journalistisesta kirjoittamisesta aina tv-lähetyksen tekoon saakka. 

Haemme Voionmaan koulutuskeskuksen monimediatoimittajakoulutukseen opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita ympäröivästä maailmasta, ihmisistä ja ilmiöistä. 

Toimittajaopinnoissa pääset haastamaan itsesi ja oppimaan, mitä toimittajantyö käytännössä on. 

Opintoihin sopiva opiskelija on ennakkoluuloton, ryhmätyötaitoinen ja innostuva tyyppi. Opinnoissa saat lisää rohkeutta ja esiintymistaitoja niin työelämään kuin vaikkapa pääsykokeisiinkin. 

Lukuvuoden aikana opiskelijat oppivat työskentelemään osana harjoitustoimitusta ja kantamaan vastuuta sekä omista että yhteisistä projekteista. 

Meillä omaksut myös korkeakoulussa tarvittavia opiskelutaitoja. Lukuvuoden aikana voit suorittaa avoimen yliopiston kursseja ja valmistautua ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintoihin. 

Monimediatoimittajaopetuksella on myös tiiviit yhteydet toimituksiin ja alan oppilaitoksiin. 

Monimediatoimittajakoulutuksemme vahvuus on monipuolisuus: meillä pääset tekemään verkkolehteä ja printtiä, radiota ja podcastia sekä inserttejä ja kokonaisia tv-lähetyksiä. 

Monimediataidot tiiviissä paketissa

Monimediatoimittajalinjan opetusohjelmaan kuuluvat journalistinen kirjoittaminen, valokuvaus, esiintyminen sekä radio- ja tv-työ. Pääset tutustumaan myös podcasteihin ja videotyöhön sekä datajournalismiin. Opit ymmärtämään ja tuottamaan journalismin eri lajityyppejä kuten uutisia, reportaaseja ja henkilöhaastatteluja. 

Heti lukuvuoden alussa perehdyt verkkojournalismin tekemiseen ja Voionmaa tänään -julkaisualustaan. Aikakauslehden sisällön ja ulkoasun suunnitteluun sekä toteutukseen pääset paneutumaan painetun Väinö-lehden parissa. Radiotoimittamisesta ja juontamisesta saat kokemusta oppilaitoksen omasta nettiradiosta. 

Opiskelutavat ja työvälineet

Meillä oppiminen tapahtuu käytännön harjoitteiden kautta. Opetussisältöön kuuluu sekä itsenäinen että tiiviissä ryhmissä tapahtuva työskentely. Saat tekemistäsi harjoitustöistä henkilökohtaista palautetta, joka tehostaa oppimisprosessiasi. 

Opiskelu monimediatoimittajalinjalla edellyttää läsnäoloa, oma-aloitteellisuutta ja tiimityöskentelytaitoja. 

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa, mutta opintoihin sisältyy myös vierailuja ja poikkeavia opetusaikoja. 

Monimediatoimittajakoulutuksessa kirjoitetaan, valokuvataan ja tehdään tiedonhakua, joten suosittelemme omaa kannettavaa tietokonetta. Myös avoimen yliopiston opinnoissa käytetään erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja -alustoja. 

Voionmaan koulutuskeskuksessa käytössäsi on koulun oma radiostudio. Lisäksi saat opiskelun ajaksi käyttöösi MS Office ja Adobe Creative Cloud –ohjelmistopakettien lisenssit. 

 

Työelämän taitajia ja oppimisen ohjaajia

Monimediatoimittajakoulutuksen vetäjänä toimii toimittaja Anni Tolonen. Lue lisää Annista täältä.

Opetuksessa on mukana myös useita vieraita eri medioista.

Monimediatoimittajakoulutuksessa opettajat ovat oppimisen ohjaajia, jotka eivät pelkästään opeta journalismia, vaan heillä on myös kokemusta journalistisesta toimitus- tai freelance-työstä. Yhdessä kannustavien opettajien kanssa pääset kohti tavoitteitasi.

Journalismin ytimessä

Voionmaan koulutuskeskuksen omien julkaisujen lisäksi pääset tekemään juttuja eri yhteistyömedioille. Projektit ja yhteistyökumppanit vaihtelevat lukuvuosittain. Viime vuosina yhteistyötä on tehty esimerkiksi Tamperelaisen, Lännen median ja Soundin kanssa. Ks. esim. Tamperelaisen juttusarja Jalkautumisia.

Radio-opinnoissa vuoden kohokohta on radioalan opiskelijoiden jokakeväinen kilpailu Radiofestivaali. Tapahtuma järjestetään vuorovuosin Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.
Halutessasi opistovuoteesi voi sisältyä vapaaehtoinen toimitusharjoittelu.

Teoriapohja avoimen yliopiston opinnoista

Lukuvuoden aikana voit halutessasi suorittaa viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Opinnot suoritetaan luentosarjoilla, kirjatenteillä ja esseillä.

Perusopintojen laajuus on 25 opintopistettä, joka vastaa työmäärältään noin puolen vuoden opiskelua korkeakoulussa. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Lukuvuoden jälkeen

Voionmaan koulutuskeskuksen monimediatoimittajakoulutuksesta saat hyvät eväät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulun medianomikoulutukseen tai yliopiston journalismin ja viestinnän opintoihin.

Lukuvuoden lopuksi meillä valmistaudutaan ennakkotehtäviin ja valintakokeisiin yhdessä. Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä.

Monimediatoimittajalinjan opiskelijat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin. Viime vuosina he ovat jatkaneet opintojaan journalismin ja viestinnän parissa Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa sekä medianomikoulutuksessa Haaga-Helian, Metropolian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa.

Voitsilla oppimillasi tiedoilla ja taidoilla on mahdollista jatkaa myös suoraan työelämään, etenkin, jos sinulla on taustalla jo muuta työkokemusta tai opintoja.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3900 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse avoimen yliopiston maksuista sekä opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan yhä. Hakemusten perusteella opiskelijat valitaan haastatteluihin, jotka pidetään 3.6.-4.6. Tämän jälkeen hakeneille järjestetään haastattelupäivä heinäkuun puolessa välissä.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Opiskelijavalinnat tehdään haastattelujen perusteella.

Teemme opiskelijavalinnat viikolla 23.

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.