Näyttelijäkoulutuksen tavoitteet ja sisältö

Lukuvuoden aikana näyttelijäkoulutuksessa käydään läpi draamanäyttelijäntyön tekniikan perusteet ja tutustaan esiintyjän ammattiin monipuolisesti. Tiiviissä yhteistyössä kanssamme toimii opiston Elokuva- ja TV-linja. Koululla on hyvät puitteet elokuvanäyttelemisen ja ääninäyttelemisen opettamiseen sekä teatteridemojen toteuttamiseen. Opiskelija saa käytännön työkaluja ilmaisunsa hallintaan ja kehittämiseen. Koulutukseen haetaan motivaatiokirjeellä ja soveltuvuuskokeiden kautta toukokuun lopussa.

Näyttelijäkoulutuslinjan sisältö koostuu näyttelijäntyön perusasioista:

 • Kokonaisvaltainen psykofyysinen ilmaisu
 • Puheilmaisu ja äänen käyttö
 • Käsikirjoituksen ymmärtäminen ja tulkinta elokuvassa ja teatterissa
 • Kohtausharjoittelu
 • Näyttämö / live -ilmaisu
 • Kameranäytteleminen
 • Teatteri- ja elokuvasivistys
 • Kehonhuolto

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Vaatimustaso nousee pikkuhiljaa opiskelijoiden kulloisenkin tason mukaan. Korostamme kaikessa yhteistyön merkitystä, myös sooloesiintymisessä. Elokuva- ja TV-linjan lyhytelokuvien lisäksi näyttelijäopiskelijat esiintyvät tarvittaessa myös tarvittaessa musiikki-, mainos- ja tilausvideoissa.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa maanantaista perjantaihin. Tähän poikkeuksen muodostavat esim. elokuvien kuvaukset ja tilanteen mukaan toteutuvat muut iltaopinnot, jolloin tehdään mm. vierailuja paikallisiin ammattiteattereihin tai harjoitellaan ja esitetään omia esityksiä.

 

Ohjauksen opiskelu

Saat syvää kokemusta näyttelijän ohjaamisesta sekä näyttämöllä että kameran edessä. Ohjauksen opiskelu näyttelijälinjalla tarkoittaa sitä, että osallistut myös itse näyttelijänä harjoitteisiin ja koet ohjaustilanteen molemmilta puolilta. Opit ohjaamalla ja olemalla ohjattavana itse. Keskeinen oppisisältö on käsikirjoittaminen ja dramaturgia. Kokonaisuuksien hahmottaminen on ohjaajalle oman näkemyksen lisäksi ensiarvoisen tärkeää ja sitä opiskelemme kirjoittamalla itse tekstejä, joita pääsee näkemään näyteltynä ja myös toisten ohjaamana.

Läpi lukuvuoden näyttelijälinja järjestää teatterinäytöksiä, joissa toimit vuorottelevasti apulais- ja opiskelijaohjaajana. Lisäksi sinulla on tarkoin valittuja yhteisopintoja Elokuva- ja TV-linjan kanssa. Opiskelet esim. elokuvailmaisun perusteet, elokuvadramaturgiaa ja studiokurssilla pääset ohjaamaan kohtausharjoitteen täysipainoisella kuvaustiimillä.

Näyttälijälinjan ohjaajaopiskelija saa omakohtaisen ja syvällisen ymmärryksen ohjaamisesta ja ohjattavana olemisesta. Valitsemme hakijoista kaksi opiskelijaa ohjauksen opintoihin. Huom! Mikäli olet ennen kaikkea tai vain kiinnostunut elokuva- ja mediapuolen ohjaamisesta niin suosittelemme hakemista ETV-linjalle.

Opettajat

Koulutuslinjan vastaavana opettajana toimii ohjaaja-dramaturgi Ville Kurki.

Ville Kurki on palkittu ohjaaja ja dramaturgi, jolla on poikkeuksellisen monipuolinen kokemus teatteri- ja media-alalta. Hän johti 15 vuotta kotimaassa ja kansainvälisesti menestyksekästä Grus Grus Teatteria. Lisäksi hän on työskennellyt dramaturgina ja ohjaajana mm. eri kaupunginteattereissa ja ns. vapaalla kentällä. Ville hallitsee elokuvaopintojensa ja kokemuksensa ansiosta sekä kameranäyttelemisen että näyttämötyöskentelyn, minkä lisäksi myös näiden yhdistelmät. Omien ohjaustensa lisäksi Ville on työskennellyt mm. Ranskassa Lyonissa Compagnie Scènes:ssä, joka yhdistää elokuvaa ja teatteria. Hänelle ovat tuttuja perinteisen psykologisen näyttelijäntyön lisäksi monet vaihtoehtoiset ilmaisun lajit ja perinteet. Ville on työskennellyt näyttelijöiden, tanssijoiden sekä nukketeatteri- ja sirkustaiteilijoiden kanssa, minkä vuoksi hänellä on silmää monenlaisille taipumuksille ja mahdollisuuksille. Hyvän perusilmaisun opettamisen lisäksi Villellä on vilpitön halu kannustaa jokaista löytämään oma juttunsa.

Vierailijat:

Opistolla vierailee vuosittain oman alansa arvostettuja ammattilaisia. Viime vuosina opettamassa ovat käyneet esim. näyttelijä Pirkko Uitto, näyttelijä Marja Skaffari, näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo, elokuvaohjaaja Marja Pyykkö, näyttelijä Jouko Enkelnotko, näyttelijä Sofia Molin, näyttelijä Phil Fasquel.

Teemme yhteistyötä tanssin aluekeskuksen kanssa. Heiltä vierailee vuosittain monipuolisesti taitavia ammattitanssijoita ja tanssinopettajia.

Opistovuoden jälkeen

Voionmaan näyttelijälinjan käyneitä opiskelijoita löytää usein suomalaisista tv-sarjoista, indie-elokuvista, mainoselokuvista, Teatterikorkeakoulusta, Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta sekä ulkomaisista yliopistoista.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2021-22, 2022-23, 2023-24.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4300 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Näyttelijäopintoihin valitaan hakemuksen ja soveltuvuuskokeen perusteella.
Näyttelijäntyön soveltuvuuskokeen arviointikriteerit:
 • motivaatio ja sitoutuminen
 • ohjauksen ja palautteen vastaanottokyky/halu
 • yhteistyökyky/halu
Valitsemme hakemuksen, motivaatiokirjeen, ennakkotehtävien ja soveltuvuuskokeen perusteella 2 opiskelijaa ohjausopintoihin.
Ohjauksen soveltuvuuskokeen arviointikriteerit:
 • audiovisuaalinen ideointikyky
 • mielikuvitus
 • kyky/halu ilmaista sanallisesti ideoita
 • sunnitelmallisuus
 • yhteistyökyky/halu

Huom! Ohjauksen soveltuvuuskokeessa on eri tehtävät.

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan helmikuusta alkaen 15.5. asti. Hakemusten perusteella opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeisiin, jotka pidetään 27.-28.5.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Opiskelijavalinnat tehdään soveltuvuuskokeen perusteella. Valituille lähetetään tieto valinnasta viikolla 23. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysellä tämän jälkeen.   

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.