Tavoitteet ja sisältö

Voionmaan näyttelijäkoulutuksen sisältö on erittäin monipuolinen. Lukuvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua näyttelijän työhön laajasti. Koululla on hyvät puitteet lavateatterin, elokuvatyön, elokuvanäyttelemisen ja radionäyttelemisen opettamiseen. Opiskelija saa käytännön työkaluja ilmaisunsa hallintaan ja kehittämiseen. Koulutus on avoin kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille.

Näyttelijälinjan sisältö koostuu näyttelijäntyön perusasioista:

  • Puheilmaisu
  • Laulu
  • Improvisaatio
  • Akrobatian alkeet
  • Radionäytteleminen
  • Lavateatterityö
  • Elokuvanäytteleminen
  • Kehonhuolto
  • Suomalaisen teatterin ja elokuvan lähihistoria
  • Roolianalyysi

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Opiskelijat tekevät vuoden aikana elokuvamonologin, radiomonologin, lavateatteridemon ryhmässä, lavamonologin sekä osallistuvat elokuvaopiskelijoiden harjoitus- ja lopputöihin näyttelijöinä.

Näyttelijäopiskelijat toimivat yhteistyössä elokuva-alan opiskelijoiden kanssa ja toimivat näyttelijöinä ETV-linjan lopputöissä. Opiskelijat osallistuvat mm. talon sisällä tehtävien musiikki- ja mainosvideoiden tekemiseen.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa, mutta opintoihin kuuluu myös poikkeavia opetusaikoja näytelmien harjoitteluun ja esittämiseen liittyen.

Kansainvälinen yhteistyö

Näyttelijäopiskelijat ovat vierailleet Ranskassa vuosittain järjestettävässä maailman suurimmassa lyhytelokuvatapahtumassa: Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlat. Opintomatkan aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus tavata alan opiskelijoita ympäri maailmaa ja osallistua kansanvälisiin workshoppeihin. Lue opiskeijoiden reportaasi matkasta Voionmaa tänään -julkaisusta ja katso video. Matka on vapaaehtoinen ja omakustanteinen, eikä sisälly lukuvuosimaksuun. Matkat sovitaan ja suunnitellaan opiskelijaryhmän kanssa yhdessä. Lukuvuonna 2020-21 matkaa ei voida toteuttaa koronapandemiasta johtuen.

 

Opettajat

Pääopettajat

Koulutuslinjan vastaavana opettajana toimii TeM, näyttelijä Pauli Poranen ja hänen pääasiallisena sijaisenaan toimii TeM, näyttelijä Pirkko Uitto.

Vierailijat:

Joka vuosi opistolla vierailee oman alansa arvostettuja ammattilaisia mm. elokuvaohjaaja Petri Kotwica, näyttelijä Oona Airola, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, näyttelijä Olavi Uusivirta. Vierailijat vaihtelevat vuosittain.

Opistovuoden jälkeen

Voionmaan näyttelijälinjan käyneitä opiskelijoita löytää usein suomalaisista tv-sarjoista, indie-elokuvista, mainoselokuvista, Teatterikorkeakoulusta, Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta sekä ulkomaisista yliopistoista.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2016-17, 2018-19, 2019-20

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9. Joululoma alkaa 20.12.2019 ja päättyy 2.1.2020.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Linjakohtaiset haastattelupäivät löydät hakulomakkeesta.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle. Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja koulun alkamiseen saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja esiintymiskokeen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti. Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.