Tavoitteet ja sisältö

Lukuvuoden aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua näyttelijän työhön laajasti. Koululla on hyvät puitteet lavateatterin, elokuvatyön, elokuvanäyttelemisen ja radionäyttelemisen opettamiseen. Opiskelija saa käytännön työkaluja ilmaisunsa hallintaan ja kehittämiseen. Koulutus on avoin kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille.

Näyttelijälinjan sisältö koostuu näyttelijäntyön perusasioista:

  • Puheilmaisu
  • Laulu
  • Improvisaatio
  • Akrobatian alkeet
  • Radionäytteleminen
  • Lavateatterityö
  • Elokuvanäytteleminen
  • Kehonhuolto
  • Suomalaisen teatterin ja elokuvan lähihistoria
  • Roolianalyysi

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Opiskelijat tekevät vuoden aikana elokuvamonologin, radiomonologin, lavateatteridemon ryhmässä, lavamonologin sekä osallistuvat elokuvaopiskelijoiden harjoitus- ja lopputöihin näyttelijöinä.

Näyttelijäopiskelijat toimivat yhteistyössä elokuva-alan opiskelijoiden kanssa ja toimivat näyttelijöinä ETV-linjan lopputöissä. Opiskelijat osallistuvat mm. talon sisällä tehtävien musiikki- ja mainosvideoiden tekemiseen.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa, mutta opintoihin kuuluu myös poikkeavia opetusaikoja näytelmien harjoitteluun ja esittämiseen liittyen.

Kansainvälinen yhteistyö

Näyttelijäopiskelijat ovat vierailleet Ranskassa vuosittain järjestettävässä maailman suurimmassa lyhytelokuvatapahtumassa: Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlat. Opintomatkan aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tavata alan opiskelijoita ympäri maailmaa ja osallistua kansanvälisiin workshoppeihin. Lue opiskeijoiden reportaasi matkasta Voionmaa tänään -julkaisusta ja katso video. Matka on vapaaehtoinen ja omakustanteinen, eikä sisälly lukuvuosimaksuun. Matkat sovitaan ja suunnitellaan opiskelijaryhmän kanssa yhdessä. Lukuvuonna 2020-21 matkaa ei voitu toteuttaa koronapandemiasta johtuen.

 

Opettajat

Pääopettajat

Koulutuslinjan vastaavana opettajana toimii TeM, näyttelijä Pauli Poranen.

Vierailijat:

Joka vuosi opistolla vierailee oman alansa arvostettuja ammattilaisia mm. elokuvaohjaaja Petri Kotwica, näyttelijä Oona Airola, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, näyttelijä Olavi Uusivirta. Vierailijat vaihtelevat vuosittain.

Opistovuoden jälkeen

Voionmaan näyttelijälinjan käyneitä opiskelijoita löytää usein suomalaisista tv-sarjoista, indie-elokuvista, mainoselokuvista, Teatterikorkeakoulusta, Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta sekä ulkomaisista yliopistoista.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2018-19, 2019-20

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja koulun alkamiseen saakka.

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.