Näyttelijäkoulutuksen tavoitteet ja sisältö

Lukuvuoden aikana näyttelijäkoulutuksessa käydään läpi draamanäyttelijäntyön tekniikan perusteet ja tutustaan esiintyjän ammattiin monipuolisesti. Koululla on hyvät puitteet elokuvatyön, elokuvanäyttelemisen ja radionäyttelemisen opettamiseen sekä teatteridemojen toteuttamiseen. Opiskelija saa käytännön työkaluja ilmaisunsa hallintaan ja kehittämiseen. Koulutus on avoin kaikille oman ilmaisunsa kehittämisestä kiinnostuneille.

Näyttelijäkoulutuslinjan sisältö koostuu näyttelijäntyön perusasioista:

  • Puheilmaisu
  • Fyysinen ilmaisu
  • Käsikirjoituksen ymmärtäminen ja tulkinta elokuvassa ja teatterissa
  • Kohtausharjoittelu
  • Elokuva- ja radiomonologi
  • Näyttämö / live -ilmaisu
  • Teatteri- ja elokuvasivistys
  • Kehonhuolto

Opetusta syvennetään systemaattisesti koko vuoden ajan. Opiskelijat oppivat yhteistyötä ja sooloesiintymistä monipuolisesti harjoitusten ja harjoitustöiden muodossa. Tämän lisäksi näyttelijäopiskelijat toimivat yhteistyössä elokuva-alan opiskelijoiden kanssa ja esiintyvät tarvittaessa heidän harjoitus- ja päättötöissään. Opiskelijat osallistuvat myös tarvittaessa talon sisällä tehtävien musiikki-, mainos- ja tilausvideoiden tekemiseen.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa maanantaista perjantaihin. Tähän poikkeuksen muodostavat tilanteen mukaan toteutuvat iltaopinnot, jolloin tehdään vierailuja esimerkiksi paikallisiin teattereihin sekä harjoitellaan ja esitetään omia näyttämöesityksiä. Opintoihin kuuluu lisäksi poikkeavia opetusaikoja kuvausaikatauluihin liittyen.

Kansainvälinen yhteistyö

Koululla on hyvät kansainväliset kontaktit ja yhteistyötä ulkomaisten toimijoiden kanssa järjestetään lukuvuoden aikana jossain muodossa esim. maailmantilanteesta riippuen. Aikaisemmin näyttelijäopiskelijat ovat vierailleet esimerkiksi Ranskassa vuosittain järjestettävässä maailman suurimmassa lyhytelokuvatapahtumassa: Clermont-Ferrandin lyhytelokuvajuhlat ja Ruotsin merkittävimmässä taidekoulussa Tukholman SKH:ssa https://www.uniarts.se/english. Opintomatkan aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tavata alan opiskelijoita ympäri maailmaa ja päästä näyttelemään projekteissa ja työpajoissa. Yksi ulkomaanmatka järjestetään per lukuvuosi. Matka on vapaaehtoinen ja omakustanteinen, eikä sisälly lukuvuosimaksuun. Lukuvuosina 2020-21 ja 21-22 matkaa ei voitu toteuttaa koronapandemiasta johtuen. 22-23 matka toteutui Tukholman Taidekorkeakouluun, missä opiskelijat pääsivät näyttelemään virtuaalitodellisuus projektissa.

 

Opettajat

Koulutuslinjan vastaavana opettajana toimii ohjaaja-dramaturgi Ville Kurki.

Ville Kurki on palkittu ohjaaja ja dramaturgi, jolla on poikkeuksellisen monipuolinen kokemus teatteri- ja media-alalta. Hän johti 15 vuotta kotimaassa ja kansainvälisesti menestyksekästä Grus Grus Teatteria. Lisäksi hän on työskennellyt dramaturgina ja ohjaajana mm. eri kaupunginteattereissa ja ns. vapaalla kentällä. Ville hallitsee elokuvaopintojensa ja kokemuksensa ansiosta sekä kameranäyttelemisen että näyttämötyöskentelyn, minkä lisäksi myös näiden yhdistelmät. Omien ohjaustensa lisäksi Ville on työskennellyt mm. Ranskassa Lyonissa Compagnie Scènes:ssä, joka yhdistää elokuvaa ja teatteria. Hänelle ovat tuttuja perinteisen psykologisen näyttelijäntyön lisäksi monet vaihtoehtoiset ilmaisun lajit ja perinteet. Ville on työskennellyt näyttelijöiden, tanssijoiden sekä nukketeatteri- ja sirkustaiteilijoiden kanssa, minkä vuoksi hänellä on silmää monenlaisille taipumuksille ja mahdollisuuksille. Hyvän perusilmaisun opettamisen lisäksi Villellä on vilpitön halu kannustaa jokaista löytämään oma juttunsa.

Vierailijat:

Opistolla vierailee vuosittain myös oman alansa arvostettuja ammattilaisia. Vierailijat vaihtelevat vuosittain.

Opistovuoden jälkeen

Voionmaan näyttelijälinjan käyneitä opiskelijoita löytää usein suomalaisista tv-sarjoista, indie-elokuvista, mainoselokuvista, Teatterikorkeakoulusta, Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta sekä ulkomaisista yliopistoista.

Edellisten vuosikurssien castingkuvat: 2019-20, 2021-22, 2022-23.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4200 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkuun saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. 

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle. 

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.