Perustavoitteet

Rap-musiikin koulutuksessa pääset syventymään monipuolisesti rap-musiikin tekemiseen. Koulutuksen aikana sanoitat, tuotat, äänität ja esität omia teoksiasi ja teet musiikkia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Teoriaa opetetaan tiiviissä yhteydessä käytäntöön ja erilaisten harjoitteiden ja projektien tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot rap-musiikin taiteellisista, teknisistä ja tuotannollisista osa-alueista. Koulutuksen pääpaino on rap-musiikissa laajasti ymmärrettynä ja kaikenlainen moderni rytmimusiikki toivotetaan tervetulleeksi. Opetuksessa lähdetään liikkeelle jokaisen opiskelijan yksilöllisistä tavoitteista pyrkimyksenä ohjata opiskelija kohti omaa artistiutta ja luovaa identiteettiä.  Rap-musiikin koulutuksessa opiskelu antaa opiskelijalle valmiuksia musiikkialalla työskentelyyn, itsensä kehittämiseen sekä jatko-opintoihin.

Opiskelun keskeisiä sisältöjä ovat biittien tuottaminen, sanoitusten kirjoittaminen, äänitysohjelmien tuntemus, studiotyöskentelyn perusteet, omien teosten äänittäminen ja esittäminen sekä DJ-laitteiston tuntemus ja käyttö. Teoriaa ja käytäntöä yhdistetään sekä yhteisten että henkilökohtaisten projektien toteutuksessa.

Koulutus alkaa perusjaksolla, joka sisältää rap-musiikin sanoittamisen ja musiikkituotannon perusteet, äänitystekniikan sekä osallistumisen eri tehtäviin. Koulutuksen opetuksesta noin 1/3 on musiikkituotantoa ja studiotyöskentelyä, 1/3 rapin sanoittamista ja esittämistä ja 1/3 ohjattua itsenäistä ryhmätyöskentelyä.

Lopputyöt

Lopputyönä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektin joko itsenäisesti tai osana opiskelukavereista koostuvaa työryhmää. Projektin laajuus riippuu opiskelijan omista tavoitteista ja suuntautumisesta. Lopputyö voi olla oma albumi, EP, yksittäinen julkaisu, musiikkivideo tai esiintyminen. Lopputöiden suunnitteleminen aloitetaan heti opintojen alkaessa ja töiden varsinainen toteuttaminen ajoittuu loppukevääseen.

Päätöstapahtuma

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy yhteiseen tapahtumaan, jossa palkitaan parhaat suoritukset. Opiskelijoiden lopputyöt esitetään samassa tapahtumassa.

Yhteistyökumppanit

Tampereen Rap-Akatemian jäsenet tekevät tiiviisti yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Rap-musiikin koulutuksen yhteistyökumppaneina toimii mm. TUFF! Ry. Opintojakson aikana opistolla vierailee myös useita alan ammattilaisia, kuten artisteja ja tuottajia, joiden kanssa opiskelijat pääsevät keskustelemaan ja esittelemään töitään. Linjalla tehdään yhteistyötä myös muiden opiston linjojen, esimerkiksi Elokuva- ja TV-linjan, kanssa.

Tekninen välineistö

Opiskelu Rap-musiikin koulutuksessa edellyttää opiskelijalta oman (kannettavan) tietokoneen omistamista. Musiikkituotannon opetuksessa keskitytään pääasiassa Ableton -ohjelmaan. Voit käyttää tunneilla myös jo hallitsemaasi ja omistamaasi DAW:ia tai sampleria. Opistolta löytyy musiikin äänittämiseen vaadittavaa laitteistoa, jota opiskelijat voivat hyödyntää ei-kaupallisiin tuotantoihin. Kannustamme opiskelijoita tekemään mahdollisimman paljon omaa tuotantoa opetussuunnitelman ulkopuolella. Tampereen Rap-Akatemialla on myös omaa laitteistoa, joka on mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden käytettävissä.

Opettajat

Rap-musiikin koulutuksen opetuksesta vastaa Tampereen Rap-Akatemian arvostettu ja tunnustusta saanut, ammattilaisista koostuva työryhmä.

 

Rap, sanoittaminen ja esiintyminen: Pyry Jaala ja Ville-Veikko Kuusimäki

Pyry Jaala on julkaissut ja esittänyt musiikkia taitelijanimellä Are yli kymmenen vuoden ajan. JKL Funk Days:in ja KPC-kollektiivin perustajajäsen Jaala on soolo- ja yhteislevyjen lisäksi tehnyt uransa aikana yhteistyötä menestyneimpien suomalaisen rytmimusiikin artistien kanssa. Vuoden 2007 Rapin suomenmestari on taiteellisen työn ohella työskennellyt opettajana sekä toiminut Pohjoismaiden ensimmäisen hip hopiin keskittyvän opintolinjan linjanjohtajana. Pyry Jaala palkittiin Jyväskylän kaupungin kulttuuripalkinnolla vuonna 2022.

Ville-Veikko Kuusimäki (6mäki) on yli 20 vuotta musiikkia tehnyt rap-artisti ja elokuva-alalta äänisuunnittelijaksi valmistunut medianomi. Kuusimäki on intohimoinen musiikin ja ääni- ja videokuvataiteen tekijä ja kuluttaja ja hän säveltää, soittaa, laulaa ja räppää useassa yhtyeessä ja projektissa, sekä on uransa aikana vieraillut lukuisten eri artistien julkaisuilla niin biittien, räppien kuin talkboxinkin osalta. Yli kymmenen rap-albumia urallaan julkaissut Kuusimäki on yhtyeillään tehnyt useita Suomen viralliselle albumilistallekin yltäneitä albumijulkaisuja ja on yhtyeissään tehnyt palkallista yhteistyötä mm. Suomen Ulkoministeriön ja Veikkaus Oy:n kanssa. Kuusimäellä on myös vuosien työkokemus kulttuurisesta nuorisotyöstä muun muassa Tampereen kaupungin järjestämän nuorille suunnatun rap-työpajan ohjaajana.

 

Musiikkituotanto: Matti Kemi ja sekä Ville-Veikko Kuusimäki

Matti Kemi (Yhteisöpedagogi, taidekasvatus) on toiminut rap-musiikin parissa jo yli 20 vuotta räppärinä, DJ:nä, musiikintuottajana, sekä tapahtumajärjestäjänä. Kemi on julkaissut levyjä mm. Funksons-yhtyeen ja OPP-kollektiivin kanssa sekä toiminut eri artistien tuottajana ja studioteknikkona. Kemi julkaisee myös omaa instrumentaalista soolomateriaalia esimerkiksi Megamasa ja Niittymatti -artistinimien alla. Kemi tekee aktiivisesti biittejä, sampleja, äänisuunnittelua sekä studiotuotantoja yhdessä eri artistien kanssa. Kemi toimii linjalla musiikkituotannon ja studiotyöskentelyn opettajana.

Dj-työskentely & projektityöskentely: Tero Virtanen

Tero Virtanen – tai DJ Massimo – on noin 25 vuotta aktiivisesti toiminut DJ, jonka kokemus kattaa sekä tavanomaisemman soittotyöskentelyn ja miksaamisen että teknisemmän turntablismin ja skrätsäämisen. DJ-toiminnan lisäksi Tero on pienlevy-yhtiö Joku Roti Records Osk:n perustajajäsen ja oli olennainen osa osuuskunnan toimintaa sen päättymiseen saakka. Koulutukseltaan Tero on filosofian maisteri ja suomen ja englannin kielen aineenopettaja.

Pitkän uransa ansiosta DJ Massimo tuntee DJ-työskentelyn eri osa-alueet, nykyisen DJ-kulttuurin ja taiteenlajin historian varsin perinpohjaisesti. Soittohistoriaan mahtuu lukuisia eri bändejä, projekteja ja musiikkigenrejä, mutta voimakkaimmin DJ Massimo on profiloitunut tekniseksi hip hop DJ:ksi. Nimi on monelle kotimaisen rap-musiikin kuluttajalle tuttu Hannibalin, Stepan, Brädin, Palefacen ja Gettomasan luotsaaman KPC-kollektiivin  kaltaisten artistien keikka-DJ:nä sekä lukemattomien tunnettujen suomiräppäreiden kappaleille tehdyistä vierailuista (mm. Paleface, Hannibal, Juno, Rekami, Stepa, Are, Solonen & Kosola…). Suoratoistopalvelu Spotifyn artistisivulle koottu vierailubiisien soittolista on pituudeltaan yli 7 tuntia. Vuonna 2021 Monsp/Warner myös julkaisi DJ Massimon oman, lähes kokonaan levysoittimilla ja mikserillä tuotetun tuottajalevyn MZMO, jonka vierailijalista sisältää kattavan läpileikkauksen kotimaisen hip hop -musiikin etulinjan tekijöistä.

 

Kulttuurihyvinvointiosaaminen: Niko Torvinen

Niko Torvinen on sosiaalialan erityisasiantuntija (sosionomi YAMK), joka on elänyt mukana Suomen hip hop -kulttuurin kehittymisen vuosikymmenissä ja luonut samalla ainutlaatuista kulttuuri- ja sosiaalityötä yhdistävää työskentelytapaansa. Vuosituhannen alkupuolella hän on työskennellyt kansainvälisessä kehitysyhteistyössä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa lasten ja nuorten lukutaitoon ja koulutukseen liittyvissä hankkeissa ja tämän jälkeen työskennellyt sosiaalialan asiantuntijatehtävissä sekä johtamis- ja kehittämistyössä Suomessa ja maailmalla yli kymmenen vuoden ajan. Torvisella on vahva osaaminen sekä moniammatillisesta verkostotyöstä että nuorten kohtaamistyöstä niin yksilö- kuin yhteisötasollakin.

Torvinen on tutkinut taiteisiin osallistumisen kulttuurihyvinvointivaikutuksia nuorilla ja syventynyt työssään osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä nuorten aktiivisuuden ja toimijuuden vahvistamisen elementteihin. Hänen erityisosaamistaan on nuorten keskeisten elämäntaitojen, kuten ilmaisu- ja sosiaalisten taitojen sekä resilienssitaitojen vahvistamisen menetelmät. Torvinen on rakentanut hip hop -pedagogiikkaan perustuvaa yhteisöllistä kasvatustyötä perusopetuksen kontekstiin, ja tästä kehittämistyöstä hänet palkittiin keväällä 2023 Tampereen kaupungin Henkilöstö kehittäjänä -tunnustuksella.

Vierailijat

Vierailijoina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan, joten vierailijat vaihtelevat vuosittain.

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso youtube-kanavaltamme opintolinjaa koskeva mainosvideo.

Hinta ja hakuohjeet

Hinta: 1600 euroa, sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut. Opinnoissa on lomaa viikolla 9.
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä (320 e) tai yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hae viimeistään 30.11.2023. Kutsumme hakijat haastatteluun, jotka pidetään 4. ja 5.12. (ma-ti). Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle 

Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.