Kenelle

Sinulle, joka olet vasta-alkaja tai haluat entisestään kehittyä valokuvauksessasi. Monet Voionmaan valokuvauskoulutuksen käyneet ovat jatkaneet media- ja taidealan opintoihin.

 

Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on antaa perustaidot tekniikasta ja valokuvauksen mahdollisuuksista sekä vahvistaa oppilaan omaa visuaalista ilmaisua ja itsenäisen työskentelyn edellytyksiä.

Valokuvaajan ammattiin kuuluu erilaisia osa-alueita ja Voionmaalla perehdytään laajasti valokuvauksen maailmaan. Vuoden aikana opiskellaan analogista valokuvausta ja pimiötyöskentelyä, taidevalokuvaa, kuvajournalismia, reportaasikuvausta sekä studiokuvausta. Tekniikan ja valokuvauksen perusteiden lisäksi lukuvuoden aikana opiskellaan valokuvauksen historiaa ja kuvallista ilmaisua, harjoitellaan henkilöohjausta, kuvankäsittelyä (Photoshop, Lightroom), taittoa (Indesign) ja videota (Premiere). Lukuvuoden lopuksi opiskelija tekee oman portfolion ja kotisivut sekä toteuttaa oman valokuvapohjaisen päättötyön. Esimerkkinä Covid-19 kevään päättötyönäyttelyn sijaan painatettu päättötyöjulkaisu Käännekohtia.

Lukuvuoden aikana toteutetaan journalistiopiskelijoiden kanssa nettijulkaisu Voionmaa tänään sekä Voionmaan vuosittainen lehti Väinö. Liikkuvan kuvan projekteihin pääsee halutessaan tutustumaan elokuva-alan opiskelijoiden mukana. Näyttelykäyntikohteet ja studia generalia -sarjan valokuvaaja- ja taiteilijavieraat vaihtelevat vuosittain.

Kurssiohjelmaan voidaan tehdä opiskelijoiden toivomia ja opiston päättämiä muutoksia.

Opiskelutavat, -tilat ja -välineet

Opinnoissa edistyminen edellyttää oman digikuvauskaluston hankkimista ja läsnäoloa kalustonhallinnan opetuksessa sekä sovittujen harjoitustehtävien itsenäistä tekemistä opetuspäivien välillä. Voionmaan koulutuskeskuksessa käytettävissäsi ovat ATK-luokka Adobe Creative Cloud -ohjelmistoineen ja opiskelijat saavat kyseisen lisenssin käyttöönsä opiskelun ajaksi. Studiokuvauksia varten meillä on kaksi erikokoista tilaa.

Opettajat

Valokuvauskoulutuksesta vastaa taiteen maisteri Tuula Alajoki. Hän on täydentänyt opintojaan taidehistorian sekä ammatillisen opettajan opinnoilla. Alajoki on työskennellyt kuraattorina kansainvälisellä valokuvataiteen kentällä vuodesta 2008 sekä toiminut valokuvauksen tuntiopettajana.

Valokuvauskoulutuksessa vierailee vuosittain ammatissa työskenteleviä valokuvaajia ja valokuvataiteilijoita opettamassa oman osaamisalansa erityistaitoja. Vierailijat vaihtelevat eri vuosina. Teemme myös vierailuja valokuvaajien työhuoneille ja näyttelyihin. Kurssiohjelmaan voidaan tehdä opiskelijoiden toivomia ja opiston päättämiä muutoksia.

 

Valokuvaajan ammattitutkinto on todistus osaamisesta

Jos haluat hankkia tutkinnon valokuvauksen alalta ja sinulla on jo perusteet hallussa, voit suorittaa meillä myös Media-alan ammattitutkinnon valokuvauksen osaamisalalta. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta osallistumalla näyttötilaisuuksiin.

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta juttu Valokuvauksen monet ulottuvuudet, jossa opiskelijat kertovat valokuvauslinjalla opiskelusta. 

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistokoulutuksiin ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Hakulomakkeeseen voit lisätä myös muutaman kuvanäytteen tai linkin sivustoon, josta töitäsi voi katsoa.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja laitteisiin sekä tavata opettajia.

Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten työnäytteiden perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.