Opiskelua

Viestintäkurssit

Järjestämme kursseja, joiden tarkoituksena on kehittää eri aloilla toimivien ihmisten viestintätaitoja eri tavoin. Kurssit kattavat koko viestinnän kirjon esiintymistaidon kartuttamisesta, kuvalliseen ja kirjalliseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan.

Teemat

 • Valokuvaaminen ja kuvankäsittely
 • Vaikuta internetissä
 • Mediakoulutus: haastattelutilanteet
 • Vaikuta kirjoittamalla
 • Tiedota videolla
 • Puhetaito järjestötyössä
 • Tunnepuhe
 • Taitetaan mainos
 • Vaaliklinikka

Kurssin sisällön tilaaja voi räätälöidä itse. Viestintäkurssit ovat kestoltaan aihealueista riippuen keskimäärin noin 15 oppituntia.

Voionmaan asiakkaita ovat kunnat, yritykset, yksityisasiakkaat sekä ammattiliitot.

Kouluttajat

Voionmaan koulutuskeskuksella on erittäin laaja yhteistyöverkosto Tampereen yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen sekä Yleisradion ja muiden tiedotusvälineiden kanssa. Omien kouluttajien lisäksi käytämme yhteistyöverkostomme kautta tulevia asiantuntijoita.

Kohderyhmät

Henkilöt, jotka

 • esiintyvät työssään ja eri tilanteissa yleisön edessä tai radiossa ja tv-lähetyksissä
 • esiintyvät ja käyttävät puheenvuoroja kokouksissa ja erilaisissa neuvottelutilanteissa
 • esittävät tilastoja ja taustatietoja tai antavat informaatiota oman organisaation toiminnasta ja tavoitteista
 • asioivat tiedotusvälineiden kanssa ja laativat lehdistötiedotteita tai järjestävät tiedotustilaisuuksia
 • suunnittelevat lehtiä, kirjeitä ja muita tiedotteita sekä käyttävät nykyaikaista tietotekniikkaa julkaisujen teossa
 • haluavat hankkia varmuutta esiintymiseen, neuvottelutaitoihin, kirjoittamiseen ja kaikenlaiseen kommunikointiin

 

Kesän portfoliokurssit ja luontokuvan työpaja

Järjestämme kesällä kaksi portfoliokurssia oman osaamisen markkinoinnin tukemiseen eri alan tekijöille. Voit ilmoittautua jompaankumpaan tai molempiin. Lisäksi järjestämme luontokuvan työpajan. Kurssit pidetään Voionmaan koulutuskeskuksen tiloissa yliopiston keskustakampuksella. Luontokuvausretket tehdään lähiseudulle.

 

Portfolio InDesignilla taittaen

Aika: 5.-7.6.2024 (ke-pe) klo 9-16 (18 t)

Kurssilla keskustellaan portfolion sisällöstä ja tavoista markkinoida osaamistaan teoskuvien kautta. Adobe InDesign-ohjelmaa käyttäen opiskelija kokoaa töistään sähköisen ja tulostettavan pdf-tiedoston.

Opiskelija voi olla minkä tahansa alan tekijä, jonka aiempia töitä on mahdollista esitellä visuaalisin keinoin. InDesign-ohjelmasta ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, mutta hyvät tietotekniset valmiudet vaaditaan. Kurssilla käydään läpi ohjelman perusteet. Opiskelija saa Adobe CC-ohjelmistopaketin käyttöönsä kuukauden ajaksi.

Portfoliokuvien täytyy olla valmiina opiskelijalla käsiteltynä ja koottuna mukaan painolaatuisina (n. A4 ja 300 ppi).

Opettajana toimii kuvataiteilija, kuvittaja ja luovan suunnittelun yrittäjä Johanna Havimäki, joka portfolioiden lisäksi on suunnitellut ja taittanut lehtiä, esitteitä, taideohjelmia, kirjoja ja raportteja niin painettuun kuin sähköiseen muotoon.

Kurssin hinta: 200 euroa

Ilmoittautuminen 17.5. mennessä: Ilmoittautumislomakkeelle

 

Luovien alojen verkkoportfolio

Aika: 11.-14.6.2024 ti-pe klo 9-16 (24 t)

Verkkoportfolio on tapa esitellä ja taltioida omaa luovaa työtä sekä tavoittaa uusia yleisöjä ja asiakkaita.

Kurssilla toteutetaan ammattimainen verkkosivusto kurssilaisten omien tarpeiden ja toiveiden mukaan opettajan ohjauksessa esimerkiksi suositulla WordPress-alustalla. Kurssilla voi saada ohjausta myös jo olemassaolevien sivustojen viimeistelyyn. Kurssi soveltuu kaikille luovista aloista kiinnostuneille.

Esitietovaatimuksena tietokoneiden ja tiedostonhallinnan perustaidot. Kurssilaisten tulee valmistella verkkoportfolioon lisättävät sisällöt kuten tekstit ja kuvat ennen kurssin aloitusta. Opetuksessa voi käyttää omaa tietokonetta, jossa on verkkoyhteys.

Kurssin opettajana toimii Timo Bredenberg (TaM), joka on opettanut aihetta vuodesta 2011 mm. Aalto Yliopistossa, Tampereen Ammattikorkeakoulussa ja Voionmaan koulutuskeskuksessa.

Kurssin hinta: 250 euroa

Ilmoittautuminen 17.5. mennessä: Ilmoittautumislomakkeelle

 

Luontokuvan työpaja

Valokuvauskurssi, jossa opiskellaan kuvaamaan luovalla otteella kasveja ja lähiluontoa.

Aika: 3.-4.6. ma-ti ja 10.6. ma klo 9-16 (18 t)

Kurssi alkaa teoriajaksolla, jossa opiskellaan esimerkkikuvien avulla kasvikuvauksessa tarvittavaa kameratekniikkaa, valon käyttöä sekä luovaa ja visuaalista ilmaisua luonnon lähikuvauksessa.

Teoriajakson jälkeen siirrytään luontoon harjoittelemaan teknisiä ja visuaalisia taitoja.

Kurssi päättyy palautejaksoon, jossa arvioidaan rakentavassa hengessä kurssilaisten ottamia kuvia.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle työvälineitä omaan luovaan ilmaisuun.

Kurssilaisilla tulisi olla oma järjestelmäkamera.

Työpajassa opettajana toimiva Kari Leo on ammattiluontokuvaaja, valokuvaajan ammattitutkinto (VAT) 2017 ja valokuvaajamestarin tutkinto 2020. Kari kuvaa luontoa, henkilöitä, tapahtumia ja tuotekuvia. Vuoden luontokuva -kilpailun hän voitti vuonna 2009 valokuvalla “Metsän emäntä” ja samana vuonna hän sai myös kunniamaininnan valokuvalla “Meduusat”.

Kurssin hinta: 200 euroa

Ilmoittautuminen 17.5. mennessä: Ilmoittautumislomakkeelle

 

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille tai kaikille kursseille. Kurssien aikataulut eivät mene päällekkäin.

 

Kurssit pidetään Voionmaan koulutuskeskuksen tiloissa Tampereen yliopiston keskustakampuksella.