Haastattelu

Viestintäkurssit

Voionmaalla järjestetään kursseja, joiden tarkoituksena on kehittää eri aloilla toimivien ihmisten viestintätaitoja eri tavoin. Kurssit kattavat koko viestinnän kirjon esiintymistaidon kartuttamisesta, kuvalliseen ja kirjalliseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan.

Teemat

 • Valokuvaaminen ja kuvankäsittely
 • Vaikuta internetissä
 • Mediakoulutus: haastattelutilanteet
 • Vaikuta kirjoittamalla
 • Tiedota videolla
 • Puhetaito järjestötyössä
 • Tunnepuhe
 • Taitetaan mainos
 • Vaaliklinikka

Kurssin sisällön tilaaja voi räätälöidä itse. Viestintäkurssit ovat kestoltaan aihealueista riippuen keskimäärin noin 15 oppituntia ja ne painottuvat yleisimmin viikonlopuille.

Voionmaan asiakkaita ovat kunnat, yritykset, yksityisasiakkaat sekä ammattiliitot.

Kouluttajat

Voionmaan koulutuskeskuksella on erittäin laaja yhteistyöverkosto Tampereen yliopiston ja alueen ammattikorkeakoulujen sekä Yleisradion ja muiden tiedotusvälineiden kanssa. Omien kouluttajien lisäksi käytämme yhteistyöverkostomme kautta tulevia asiantuntijoita.

Kohderyhmät

Henkilöt, jotka

 • esiintyvät työssään ja eri tilanteissa yleisön edessä tai radiossa ja tv-lähetyksissä
 • esiintyvät ja käyttävät puheenvuoroja kokouksissa ja erilaisissa neuvottelutilanteissa
 • esittävät tilastoja ja taustatietoja tai antavat informaatiota oman organisaation toiminnasta ja tavoitteista
 • asioivat tiedotusvälineiden kanssa ja laativat lehdistötiedotteita tai järjestävät tiedotustilaisuuksia
 • suunnittelevat lehtiä, kirjeitä ja muita tiedotteita sekä käyttävät nykyaikaista tietotekniikkaa julkaisujen teossa
 • haluavat hankkia varmuutta esiintymiseen, neuvottelutaitoihin, kirjoittamiseen ja kaikenlaiseen kommunikointiin

Ota yhteyttä

Koulutuspäällikkö Antti Jehkonen puh. 050 355 2369