Henkilökunta ja opettajat

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kio.fi

Ari-Pekka
Lundén

rehtori
050 518 4180

Mervi
Ylitalo

koulutuspäällikkö
050 464 5446

Tuula
Alajoki

valokuvaus
050 454 2779

Lisätietoa Tuulasta

Koulutukseltaan kuvataiteilija ja taiteen maisteri.  Hän on täydentänyt opintojaan taidehistorian  sekä ammatillisen opettajan opinnoilla.  Tuula on työskennellyt aktiivisesti kansainvälisellä valokuvataiteen kentällä vuodesta 2008 sekä toiminut valokuvauksen tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen kesäyliopistossa.

Katri
Jurvakainen

yhteiskunta ja kestävyys

046 922 7943

Lisätietoa Katrista

Katri Jurvakainen (KM) on tehnyt ekokriisin teemoihin liittyvää tutkimusta sekä luennoinut ja kouluttanut aiheesta muun muassa Tampereen yliopistolla sekä Sitran, Fingon ja Ateneumin tilaisuuksissa. Jurvakainen on myös toiminut itse kansalaisaktivistina. Hän on Vita nuova -kirjoittajakollektiivin jäsen sekä kuuluu kasvatuksen teemoja filosofisesti ja poliittisesti tarkastelevaan Tampereen yliopiston POISED-tutkimusryhmään.

Moona
Klemola

kasvatustiede
050 593 2011

Lisätietoa Moonasta

Koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja valmistunut luokanopettajaksi Tampereen yliopistosta. Sivuaineina hän on opiskellut liikuntaa ja kuvajournalismia. Opetustyön lisäksi Klemola suhtautuu intohimoisesti myös ohjaukseen, ja haaveena hänellä onkin täydentää osaamistaan ohjausalan opinnoilla. Avoin, lämmin ja turvallinen kohtaaminen sekä opiskelijoita aktivoiva keskusteleva opetus ovat hänelle työn kulmakiviä. Kasvatustieteissä Klemolaa kiinnostavat etenkin kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset kytkökset ja kriittinen pedagogiikka. Vapaa-ajalla käsissä pysyvät niin mikrofoni, kynä, kamera kuin neulepuikotkin.

Ville
Kurki

näyttelijäntyö
050 520 1703

Lisätietoa Villestä

Ville Kurki on palkittu ohjaaja ja dramaturgi, jolla on poikkeuksellisen monipuolinen kokemus teatteri- ja media-alalta. Hän johti 15 vuotta kotimaassa ja kansainvälisesti menestyksekästä Grus Grus Teatteria. Lisäksi hän on työskennellyt dramaturgina ja ohjaajana mm. eri kaupunginteattereissa ja ns. vapaalla kentällä. Ville hallitsee elokuvaopintojensa ja kokemuksensa ansiosta sekä kameranäyttelemisen että näyttämötyöskentelyn, minkä lisäksi myös näiden yhdistelmät. Omien ohjaustensa lisäksi Ville on työskennellyt mm. Ranskassa Lyonissa Compagnie Scènes:ssä, joka yhdistää elokuvaa ja teatteria. Hänelle ovat tuttuja perinteisen psykologisen näyttelijäntyön lisäksi monet vaihtoehtoiset ilmaisun lajit ja perinteet. Ville on työskennellyt näyttelijöiden, tanssijoiden sekä nukketeatteri- ja sirkustaiteilijoiden kanssa, minkä vuoksi hänellä on silmää monenlaisille taipumuksille ja mahdollisuuksille. Hyvän perusilmaisun opettamisen lisäksi Villellä on vilpitön halu kannustaa jokaista löytämään oma juttunsa.

Tiina
Kuvaja

monimediatoimittajan työ
050 524 6917

Lisätietoa Tiinasta

Toimittaja, valokuvaaja (YTM) ja viestinnän yrittäjä. Hän on opiskellut pääaineinaan journalistiikkaa ja visuaalista journalismia. Lisäksi hän on suorittanut luovan kirjoittamisen ja aikuiskasvatustieteiden opintoja. Kuvaja on kiinnostunut kuvan ja tekstin yhdistämisestä kerronnallisesti toimiviksi sekä mielenkiintoa herättäviksi kokonaisuuksiksi. Häntä kiehtoo ihmisläheinen journalismi ja inhimillisten tarinoiden kertominen monikanavaisesti. 

Petri
Männistö

media-alan ammattitutkinto, tutkintovastaava, av-tuottaja
050 401 8836

Lisätietoa Petristä

Monissa liemissä uitettu markkinoinnin ja viestinnän piinkova ammattilainen. Petri on aloittanut työuransa eri teatteriproduktioissa valojen ja tehosteiden parissa. Myöhemmin hän on kuvannut, leikannut, toimittanut, ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut ohjelmia kaikille suurimmille kanaville toimien erilaisissa rooleissa noin seitsemässäsadassa eri televisio­tuotannossa. Tuotantoyhtiö Indimen osakkaana Petri on osallistunut usean eri pörssiyhtiön yritysviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on ollut mukana tuottamassa markkinointiviestinnän tuotteita monimediaisesti myös eri julkisyhteisöille, seuroille, museoille ja teattereille. Koulutukseltaan Petri on Sirola opiston dokumenttilinjan käynyt audiovisuaalisen markkinoinnin merkonomi ja Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) valmistunut medianomi AMK. Vähäisen vapaa-aikansa Petri kuluttaa kahden lapsensa harrastusten parissa sekä metsissä sienestäen.

Marko
Möttönen

elokuva- ja videotyö
045 267 0472

Lisätietoa Markosta

Elokuva- ja TV-alan moniammattilaisena toimiva Marko on Voitsin kasvatteja. Hän on työskennellyt kentällä useissa erilaisissa työtehtävissä ja tuntee tuotantojen polun esituotannosta jälkitöihin. Marko pyörittää myös AV-alan yritystä, jonka kautta hän on tehnyt paljon mainoksista fiktioon ja musiikkivideoihin. 2018 Marko vieraili Cannesin elokuvajuhlilla silloisen lyhytelokuvansa kanssa ja jatkaa edelleen fiktioelokuvien  käsikirjoittamista sekä ohjaamista. Hyvän kollegan maineen omaava Marko on avoin ja halukas auttamaan uusia tekijöitä alalle. Marko on intohimoinen elokuvan ystävä ja häntä kiehtoo hahmojen, paikkojen ja ajan kertomat tarinat.

Kati
Pouttu

psykologia

050 452 6335

Lisätietoa Katista

Koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja terveystiedon lehtori. Lisäksi häneltä löytyy pätevyys opettaa psykologiaa toisena opetettavana aineena lukiossa. Kasvatustieteiden opinnoissa Kati on lukenut sivuaineenaan myös liikuntaa. Aikaisempaa työkokemusta häneltä löytyy luokanopettajan ammatista. Katia kiinnostaa eritoten oppimista ohjaavat teoriat ja elinikäisen oppimisen taidot. Työssään hän pyrkii yhdistämään sekä psykologian että kasvatustieteiden tieteenalalta löytyvää osaamistaan. Vapaa-aikansa Kati viettää mieluusti liikunnan parissa, erityisesti koiran kanssa lenkkeillen ja yleisurheillen.

Marko
Akkanen

koulutuskoordinaattori
050 464 5443

Joonas
Hynönen

työsuojelu & kiinteistönhoito

Essi
Tervonen

vastaanotto, av-kioski
050 563 3821

Kuvat: Miia-Mari Tenhola