Henkilökunta

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kio.fi

Opettajaesittelyt löytyvät Lisätiedot-linkin takaa. Lisätiedot saa suljettua klikkaamalla ko. henkilön nimeä.

rehtori
050 518 4180

valokuvauskoulutus, vastaava opettaja
050 454 2779

Tuula Alajoki on koulutukseltaan kuvataiteilija ja taiteen maisteri.  Hän on täydentänyt opintojaan taidehistorian  sekä ammatillisen opettajan opinnoilla.  Alajoki on työskennellyt aktiivisesti kansainvälisellä valokuvataiteen kentällä vuodesta 2008 sekä toiminut valokuvauksen tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Tampereen Kesäyliopistossa.

kasvatustiede, vastaava opettaja
vanhempainvapaalla lukuvuonna 21-22

Moona Klemola on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja valmistunut luokanopettajaksi Tampereen yliopistosta. Sivuaineina hän on opiskellut liikuntaa ja kuvajournalismia. Opetustyön lisäksi Klemola suhtautuu intohimoisesti myös ohjaukseen, ja haaveena hänellä onkin täydentää osaamistaan ohjausalan opinnoilla. Avoin, lämmin ja turvallinen kohtaaminen sekä opiskelijoita aktivoiva keskusteleva opetus ovat hänelle työn kulmakiviä. Kasvatustieteissä Klemolaa kiinnostavat etenkin kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset kytkökset ja kriittinen pedagogiikka. Vapaa ajalla käsissä pysyvät niin mikrofoni, kynä, kamera kuin neulepuikotkin. Äitiyslomalla lukuvuoden 2021-2022.

journalismin vastaava opettaja
050 524 6917

Tiina Kuvaja on toimittaja, valokuvaaja (YTM) ja viestinnän yrittäjä. Hän on opiskellut pääaineinaan journalistiikkaa ja visuaalista journalismia. Lisäksi hän on suorittanut luovan kirjoittamisen ja aikuiskasvatustieteiden opintoja. 

Kuvaja on kiinnostunut kuvan ja tekstin yhdistämisestä kerronnallisesti toimiviksi sekä mielenkiintoa herättäviksi kokonaisuuksiksi. Häntä kiehtoo ihmisläheinen journalismi ja inhimillisten tarinoiden kertominen monikanavaisesti. 

Media-alan ammattitutkinto, tutkintovastaava
av-tuottaja
050 401 8836

Petri on monissa liemissä uitettu markkinoinnin ja viestinnän piinkova
ammattilainen.

Petri on aloittanut työuransa eri teatteriproduktioissa valojen ja
tehosteiden parissa. Myöhemmin hän on kuvannut, leikannut, toimittanut,
ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut ohjelmia kaikille suurimmille
kanaville toimien erilaisissa rooleissa noin seitsemässäsadassa eri
televisiotuotannossa.

Tuotantoyhtiö Indimen osakkaana Petri on osallistunut usean eri
pörssiyhtiön yritysviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Hän on
ollut mukana tuottamassa markkinointiviestinnän tuotteita
monimediaisesti myös eri julkisyhteisöille, seuroille, museoille ja
teattereille.

Koulutukseltaan Petri on Sirola opiston dokumenttilinjan käynyt
audiovisuaalisen markkinoinnin merkonomi ja Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) valmistunut medianomi AMK.

Vähäisen vapaa-aikansa Petri kuluttaa kahden lapsensa harrastusten
parissa sekä metsissä sienestäen.

elokuva- ja videotyö
046 922 7943

Elokuva- ja TV-alan moniammattilaisena toimiva Marko on Voitsin kasvatteja. Hän on työskennellyt kentällä useissa erilaisissa työtehtävissä ja tuntee tuotantojen polun esituotannosta jälkitöihin.

Marko pyörittää myös AV-alan yritystä, jonka kautta hän on tehnyt paljon mainoksista fiktioon ja musiikkivideoihin. 2018 Marko vieraili Cannesin elokuvajuhlilla silloisen lyhytelokuvansa kanssa ja jatkaa edelleen fiktioelokuvien käsikirjoittamista sekä ohjaamista.

Hyvän kollegan maineen omaava Marko on avoin ja halukas auttamaan uusia tekijöitä alalle.

Marko on intohimoinen elokuvan ystävä ja häntä kiehtoo hahmojen, paikkojen ja ajan kertomat tarinat.

näyttelijäkoulutus, vastaava opettaja
040 548 6457

Pauli on esiintynyt ja työskennellyt useissa suomalaisissa elokuvissa. Lisäksi hän on näytellyt Helsingin kaupunginteatterissa 1990–1996 ja KOM-teatterissa 1984–1989. Teatterikiinnitysten jälkeen hän on toiminut freelancerina ja yrittäjänä paitsi teattereissa ja elokuvissa myös televisiosarjoissa ja radiokuunnelmissa.

Koulutukseltaan Poranen on teatteritaiteen maisteri. Hän on asunut lapsuutensa ja käynyt kansakoulun Ykspihlajassa.

kasvatustieteen ja psykologian opettaja

050 452 6335

Kati Pouttu on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja terveystiedon lehtori. Lisäksi häneltä löytyy pätevyys opettaa psykologiaa toisena opetettavana aineena lukiossa. Kasvatustieteiden opinnoissa Kati on lukenut sivuaineenaan myös liikuntaa. Aikaisempaa työkokemusta häneltä löytyy luokanopettajan ammatista. Katia kiinnostaa eritoten oppimista ohjaavat teoriat ja elinikäisen oppimisen taidot. Työssään hän pyrkii yhdistämään sekä psykologian että kasvatustieteiden tieteenalalta löytyvää osaamistaan. Vapaa-aikansa Kati viettää mieluusti liikunnan parissa, erityisesti koiran kanssa lenkkeillen ja yleisurheillen.”

koulutuskoordinaattori
050 464 5443

vastaanotto, av-kioski
050 563 3821


koulutuspäällikkö
Työelämän osaamisverkosto Askel Oy, henkilöstökoulutus
050 464 5446

Kuvat:
Tero Huhtala