Psykologian jatkolinja | 26.8.2024 – 15.5.2025 | Tampere

  • Psykologian jatkolinja sisältää psykologian aineopintoja 15-25 opintopistettä ja tilastotiedettä valintasi mukaan 5-15 opintopistettä. Halutessasi voit suorittaa myös akateemisen englannin kurssin tai muita opiston tarjoamia kursseja.
  • Voit myös täydentää keskeneräisiä psykologian perusopintojasi tai suorittaa perusopintoja kasvatustieteistä.
  • Psykologian jatkolinjan opiskelijana voit myös osallistua psykologian ja logopedian pääsykoevalmennukseen.
  • Aineopintojen suorittamisen vaatimuksena on, että vastaava perusopintokurssi on suoritettu. Esimerkiksi Kehityspsykologia II kurssin suorittamiseksi sinulla tulee olla perusopintokurssi Kehityspsykologia I suoritettuna.
 
Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena. Jatkolinjalla opiskelu vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä, jota tuetaan lähitapaamisilla Voionmaalla. Lähitapaamisilla opiskellaan keskeisimpiä kurssisisältöjä ja tuetaan kurssikohtaisesti kurssien suorittamista, esimerkiksi erilaisten tieteellisten tekstien tuottamista. Opiskelu sisältää muun muassa lähiopetusta, harjoitustehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätöitä ja avoimen yliopiston luentoja. Jatkolinjalle voidaan hyväksyä myös opiskelijoita, joilla osa psykologian perusopinnoista on suorittamatta. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Psykologian jatkolinjalla opiskelu vaatii opiskelijalta kykyä tutustua myös itsenäisesti englanninkieliseen kurssikirjallisuuteen. Aineopinnot voi hyväksilukea yliopistossa osaksi muita tutkinto-opintoja. Linjalla opiskelu ei vaikuta ensikertalaiskiintiöön.

Kenelle

Linja soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut syventämään psykologista osaamistaan ja haluaa suorittaa psykologian aineopinnot avoimessa yliopistossa. Linjalla opiskelu auttaa pyrkimyksissä päästä opiskelemaan psykologiaa yliopistoon. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija voi myös hakea psykologian alan tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Lue lisää Jyväskylän yliopiston avoimen väylästä täältä. Psykologian aineopinnot mahdollistavat myös aineenopettajan pätevyyden toisena opetettavana aineena lukiossa.

Opiskelu

Linjan opetus pohjaa Tampereen yliopiston avoimen yliopiston psykologian aineopintosisältöihin. Lähiopetuksen tavoitteena on käsitellä monipuolisin opetusmenetelmin kurssien keskeisimmät sisällöt ja tarjota tukea kurssitehtävien suorittamiseen. Opiskelijan on mahdollista suorittaa halutessaan myös muita koulutuskeskuksen tarjonnassa olevia opintoja, kuten kasvatustieteen opintoja. Opiskelu avoimessa yliopistossa on verkkopainotteista, mikä vaatii opiskelijalta kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua ja erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista.

 

Opiskelun sisältö

Psykologian aineopinnot 25 opintopistettä

Kehityspsykologia II 5 op:
Pakolliset edeltävät opinnot: Kehityspsykologia I

Kognitiivinen neurotiede II 5 op:
Pakolliset edeltävät opinnot: Kognitiivinen neurotiede I

Persoonallisuuspsykologia II 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: Persoonallisuuspsykologia I

Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveyden ja mielenterveyden psykologia I

Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op
Ei pakollisia edeltäviä opintoja

 

Tilastotieteen opinnot 15 opintopistettä (Ei pakollisia edeltäviä opintoja)

  • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
  • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
  • Tilastomenetelmien perusteet 5 op

 

Kieliopintoja: Foundations of Professional and Academic Communication in English 3 op

 

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: Lukuvuosimaksu vaihtelee opiskelijan valitsemien opintojen mukaisesti 1500-3900 euron välillä. Jos opiskelet koko lukuvuoden lähiopetuksessa eli suoritat myös muita opintoja kuin psykologian aineopintojen jaksoja, hinta on 3900. Jos suoritat vain psykologian aineopintoja monimuoto-opintoina, hinta on 1500 euroa. Sinulle voidaan myös tehdä muunlainen henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Lukuvuosimaksu ei sisällä avoimen yliopiston opintomaksuja, vaan opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ne kurssit, jotka hän suorittaa.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

 

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. näistä lisätietoja kohdasta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Psykologian jatkolinjalle otetaan opiskelijoiita, joilla on takanaan aiempia opintoja psykologiasta. Peruslinja soveltuu niille, jotka vasta aloittavat opintoja psykologiassa.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.  Hae tällä lomakkeella. Ensi lukuvuoden haku alkaa maaliskuussa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  Hae tällä lomakkeella.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.