Psykologian jatkolinja | 10.8.2021 – 31.5.2022 | Tampere

 • Psykologian jatkolinja sisältää psykologian aineopintoja 35 opintopistettä ja tilastotiedettä valintasi mukaan 5-15 opintopistettä. Halutessasi voit suorittaa myös kieliopintoja tai muita opiston tarjoamia kursseja. Voit myös täydentää keskeneräisiä psykologian perusopintojasi. Linja sisältää avoimen yliopiston luentojen lisäksi opiston tarjoamaa lähiopetusta psykologiasta ja tilastotieteestä.
 • Psykologian linja tarjoaa tukea myös psykologian pääsykokeeseen valmistautumiseen sekä halutessasi myös ylioppilastutkinnon arvosanojen korottamiseen.
 • Opiskelijaksi pääsee, jos on aikaisempia psykologian opintoja.
 
Psykologian aineopintojen opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa lisää psykologia tieteen tietoa ja taitoa. Opiskelu on vaativaa ja työteliästä sekä itsenäistä. Tenttikirjat ovat usein englanninkielisiä, mutta ne luennoidaan suomeksi. Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, tenttiin lukemista, ryhmätöitä, avoimen yliopiston luentoja ja videoituja yliopistoluentoja. Haemme opiskelijaksi henkilöä, jolla on suoritettu psykologian perusopinnot. Koulutukseen hyväksytään myös henkilöitä, joilla osa psykologian perusopinnoista on tenttimättä. Teemme jokaiselle yksilöllisen opintosuunnitelman. Henkilön on osattava lukea englanninkielistä kirjallisuutta ja hänellä on oltava valmiudet yliopisto-opintoihin. Opiskelijan on kyettävä pari- ja ryhmätyöskentelyyn, mutta oltava myös itsenäinen työskentelijä. Opintojen suunnittelu ja toteutus ovat samankaltaista kuin yliopisto-opiskelussa.

Kenelle

Linja soveltuu erinomaisesti henkilölle, joka haluaa aineenopettajan pätevyyden psykologiaan tai muusta syystä 60 opintopisteen arvoisen sivuaineen. Aineopintojen opiskelu auttaa henkilöitä, jotka pyrkivät tulevissa pääsykokeissa lukemaan psykologiaa.

Linjalla opiskelu ei vaikuta ensikertalaiskiintiöön.

Opiskelu

Linjalla opiskellaan Tampereen yliopiston avointa opetusta, jota täydennetään laajalla lähiopeuksella. Lähiopetuksen tavoite on opettaa tenttivaatimuksessa olevat kirjat. Opetukseen sisältyy henkilökohtaista ohjausta.

Opiskelijalla on mahdollisuus kieliopintoihin psykologian opiskelun ohella. Jos opiskelija on jo suorittanut psykologian aineopintoja, voi hän opiskella muita koulutuskeskuksen tarjonnassa olevia avoimen yliopiston opintoja.

Opetuksen metodit ovat monipuolisia. Suoritat yliopistoluentoja, joista useat ovat verkossa. Samasta aiheesta me lähiopetamme lisää, pääsääntöisesti kirjat. Saat henkilökohtaista ohjausta opiskeluun ja luomme ryhmähengen, joka auttaa jaksamaan raskaan opiskelun. Käytämme metodina lukupiiriä useassa tapauksessa.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Koululla on tietokoneluokka sekä aulatiloissa tietokoneita, mutta niiden varaaminen omaan käyttöön ei ole mahdollista ja laitteiden ikä ja kunto vaihtelevat. Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Opiskelun sisältö

Voionmaan koulutuskeskus antaa hyvän ympäristön opiskelulle, jos tavoitteena on menestyä psykologian pääsykokeessa. Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja artikkelikurssit auttavat sinua tulevaisuuden haasteissa. Me opetamme sinulle 10 kuukauden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, tenttimiset ja moodlen käytön sekä informaation hakukäytännöt.

Psykologian kirjatentteihin valmistaudumme opintoryhmissä, jossa luennoimme kirjatentin sisällön ja teemme kirjallisia tehtäviä.

Suomessa on viisi suomenkielistä yliopistoa, joissa voit opiskella psykologiaa. Psykologia on professionaalinen tiede ja lailla suojattu ammatti. Psykologiksi voi pätevöityä ainoastaan yliopistossa pääaineopiskelun kautta. Sinun on siis päästävä psykologian opiskelijaksi, jos aiot psykologiksi.

 

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopistolla. Opit tuntemaan yliopistokampuksen ja sen palvelut. Olet opiskelija muiden opiskelijoiden joukossa. Meidän ruokalamme on sama kuin yliopisto-opiskelijoilla. Voionmaa on ainoa kansanopisto keskellä yliopistoa.
 • Oppiaine. Psykologiaan ja tilastotieteeseen sisältyy paljon itsenäistä opiskelua ja ne ovat opiskeluaineina vaativia. Psykologian ja tilastotieteen taitoja tarvitset myös muissa opinnoissa, esimerkiksi logopediassa psykologian perusopinnot ovat pakollisia.
 • Tavoite. Enemmistö opiskelijoista pyrkii yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. Osa opiskelee koulutuskeskuksen opinnot myöhempiä muita opintoja tai työelämää varten.
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi. Pääsykoevaiheessa ryhmän henkinen ja toiminnallinen tuki on korvaamatonta.
 • Opettajat. Kuulet opettajilta psykologian tämän hetken painopisteet.
 • Tampere. Tampere on Suomen suosituin kaupunki. Tampereella asuu 240 000 tuhatta asukasta, joista opiskelijoiden osuus on noin 50 000 henkilöä.

Vastuuopettaja:

 • Hanna Puskala, FM

 

Psykologian aineopinnot 35 opintopistettä

Kehityspsykologia II 5 op:
Pakolliset edeltävät opinnot: Kehityspsykologia I

Kognitiivinen neurotiede II 5 op:
Pakolliset edeltävät opinnot: Kognitiivinen neurotiede I

Persoonallisuuspsykologia II 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: Persoonallisuuspsykologia I

Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: Terveyden ja mielenterveyden psykologia I

Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op
Ei pakollisia edeltäviä opintoja

Asiakastyön menetelmät 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: psykologian perusopinnot 25 op
Lisäksi suositellaan edeltäviksi opinnoiksi PSYA1-PSYA6

Ympäristö ja hyvinvointi II 5 op
Pakolliset edeltävät opinnot: psykologian perusopinnot 25 op

Tilastotiede perusopinnot 20 opintopistettä

 • Tilastotieteen johdantokurssi 5 op
 • Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn 5 op
 • Tilastomenetelmien perusteet 5 op
 • Empiirinen projekti 5 op (mahdollisuus opiskella ylimääräisenä)

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. näistä lisätietoja kohdasta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Psykologian jatkolinjalle otetaan opiskelijoiita, joilla on takanaan aiempia opintoja psykologiasta. Peruslinja soveltuu niille, jotka vasta aloittavat opintoja psykologiassa.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia voi lähettää koko kevään ja kesän ajan koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa. Ensi lukuvuoden haku alkaa maaliskuussa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.