Yhteiskunnallinen linja | 14.8.2024 - 28.5.2025 | Tampere

Haluatko lisää tietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä ja kansalaisvaikuttamisesta? 

Kiinnostaako sinua kehittää valmiuksiasi toimia kestävän ja oikeudenmukaisuuden tulevaisuuden eteen? 

Yhteiskunnallisella linjalla tarkastelemme lukuvuoden aikana yhteiskunnallisen eriarvoisuuden syitä ja ilmenemismuotoja sekä keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Perehdymme ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenkietoutuneisuuteen, tarkastelemme kansalaisvaikuttamisen keinoja sekä pohdimme, mitä ekososiaalisesti kestävän, radikaalisti yhdenvertaisemman tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kansalaisilta ja yhteiskunnan eri toimijoilta. Tämän lisäksi tutustumme politiikan tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan käsitteisiin ja teorioihin, joiden avulla tarkastelemme ajankohtaisia teemoja, kuten sodan ja rauhan kysymyksiä. Tätä kautta olemme mukana edistämässä tulevaisuutta, jossa mahdollisimman moni voisi elää hyvää elämää. 

Opetuksessa painottuvat moninäkökulmaisuus, systeeminen ajattelu ja laaja-alainen sivistys. Tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa ymmärrystä siitä, millä tavoin henkilökohtainen ja poliittinen kietoutuvat yhteen, sekä miten ympäristöongelmien syyt, useat seuraukset ja ratkaisut ovat yhteiskunnallisia. Kursseilla rohkaistaan tarkastelemaan kriittisesti paitsi vallitsevaa todellisuutta, myös omaa ajattelua. Koulutus tukee laajojen kokonaisuuksien haltuunottoa sekä yleissivistystä, mutta osan kursseista sisältöjä suunnataan vuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Kansanopisto-opintojen lisäksi voit suorittaa myös avoimen yliopiston kursseja politiikan tutkimuksen, yhteiskuntatutkimuksen ja kestävän kehityksen opinnoista. Tämän avulla voit pohtia rauhassa omaa suuntaasi menettämättä ensikertalaisuutta korkeakouluhaussa. Avoimen yliopiston suoritukset voit hyväksilukea myöhemmissä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoissa. Lukuvuoden aikana pääset myös kehittämään opiskelutaitojasi. Koulutuslinja valmistaa kriittiseen ajatteluun ja jatko-opintoihin kestävän yhteiskunnan kysymysten parissa. 

Voitsilla olet osa monialaista opiskelijoiden ja opettajien yhteisöä, jossa voit opiskelun lisäksi viettää ikimuistoisen kansanopistovuoden omalla tavallasi. Yliopistokampuksella Tampereen sydämessä tarjoamme opiskelijaelämällesi tukikohdan, jossa meillä on aikaa sinulle.  

Opiskelukäytännöt

Yhteiskunnallisen linjan viikkotuntimäärä on 25, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Viikkotuntimäärä oikeuttaa opintotukeen ja opintolainaan. Yhteiskunnallisen linjan opetus perustuu ryhmän keskustelevaan kohtaamiseen, mutta hyödynnämme opiskelussa monipuolisesti myös digitaalisia opiskeluvälineitä. Opiston yhteisissä tiloissa ja atk-luokassa on tietokoneita, mutta niiden varaaminen vain omaan käyttöön ei ole mahdollista, joten oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväsaikaan opiston tiloissa. Vierailuista ja muista poikkeuksista sovitaan erikseen. Erityisesti avoimen yliopiston kurssien suorittaminen vaatii aktiivista työskentelyä myös koulupäivien ulkopuolella. Voitsin monipuolisten tilojen lisäksi esimerkiksi yliopiston kirjasto, ruokalat ja kahvilat sekä Tampereen keskustan palvelut ovat päivittäin ulottuvillasi.

Opetussuunnitelma ja sisällöt

  • Orientoivat opinnot ja opintojen ohjaus  
  • Akateemiset opiskelutaidot 
  • Kansanopisto-opinnot yhteiskunnallisista ja kestävyyteen liittyvistä aiheista 
  • Avoimen yliopiston opinnot 5-15 op (Tampereen yliopiston avoin yliopisto) sekä näitä tukeva lähiryhmänohjaus ja täydentävä kansanopisto-opetus 
  • Yleissivistävät opinnot  
  • Jatko-opintoihin valmistavat opinnot  
  • Valinnaiset opinnot 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa yhdessä linjan vastaavan opettajan kanssa yhteiskunnallisen linjan opetussuunnitelman ja vuosittaisen opintotarjonnan pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään opintojen edetessä. Opintovuoden aikana tutustutaan myös alan opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksiin. Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen avulla pyritään kehittämään jokaisen opiskelijan kykyä tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä kiinnostuksen kohteitaan ja hahmottaa näiden pohjalta itselle mielekästä ja merkityksellistä tulevaisuuden suuntaa.  

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3900 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. 15.6. mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse avoimen yliopiston maksuista sekä opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotona voi olla myös työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan helmikuusta alkaen heinäkuun loppuun.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Tästä hakulomakkeelle.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Tämän jälkeen valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan heinäkuun loppuun saakka. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.