Steinerpedagoginen perehdyttämisohjelma 25 op | kevät 2024 - 2025 | Tampere

Aikuiskoulutusta steinerpedagogisin menetelmin

Koulutus syventää ymmärtämystä lapsen kehityksestä ja kasvusta, steinerpedagogiikan työtavoista sekä toimii käytännön virikkeenä kasvatus- ja opetustyössä. Koulutuksen taiteellis-käytännöllisten harjoitusten tavoitteena on herättää osallistujan taiteellista herkkyyttä sekä luovaa rohkeutta käytettäväksi arjen työssä ja omassa kasvussa. Lähestymme steinerpedagogiikkaa oman tekemisen ja kokemisen sekä kirjallisuuden ja luentojen kautta. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu itsenäistä työskentelyä (esim. kirjallisuutta, kirjallisia töitä, oppimistehtäviä, luonnon havainnointia..). Opinnot antavat perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan.

Kenelle?

Opinnot soveltuvat steinerpedagogiikasta kiinnostuneille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille.

Steinerpedagogiikkaan perehtyville opettajille ja varhaiskasvattajille 25 opintopisteen opinnot vastaavat Snellman-korkeakoulun ja Steinerkasvatuksen liiton kriteerien mukaisia perehtyneisyysvaatimuksia. Opiskelijoille voidaan rakentaa tarvittaessa myös omia oppimispolkuja.

Ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita.

Opiskelumenetelmä

Oppiminen tapahtuu steinerpedagogisesti ja on käytännönläheistä. Aiheeseen perehdytään tekemisen ja kokemisen kautta, jolloin koulutukseen osallistuva oppii itse ensin menetelmät, joita voi ottaa käyttöön omassa työssään tai elämässään. Teoria tukee ja syventää opittua matkan varrella.

Suoritustapana on lähitapaamisiin osallistuminen ja itsenäisten tehtävien tekeminen: oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, essee, lähdekirjallisuuden lukeminen tai jokin käytännön työ (esim. luonnon havainnointi).

 

Aikataulu ja sisältö

Lähiopetusta järjestetään n. 21 viikonlopun aikana (pe-la). Jokaisena viikonloppuna on aiheena jokin steinerpadagogiseen ihmiskuvaan liittyyvä teemakokonaisuus:

  • Rytmi kantavana voimana (hengittävä ihminen)
  • Mielikuvien luominen (tarinoiva ihminen)
  • Lämmin kasvatus ja muotojen maailma (koskettava ihminen)
  • Luovan ajattelun muotoutuminen (ajatteleva ihminen)
  • Taide ja lapsen kehityskulku (kädellinen ihminen)
  • Käsityö ajattelun kehittäjänä (kädellinen ihminen)
  • Goetheanistinen havainnointi lähestymistapana
  • Digitalisaation vaikutus lapsiin ja nuoriin

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat yleissivistävistä, kulttuurin eri osa-alueita käsittelevistä tiedollisista, taiteellisista ja sosiaalis-käytännöllisistä opinnoista.

Tavoitteena on yksilön omien kykyjen, fyysisten, psyykkisten sekä henkisten voimavarojen herättäminen ja keinojen tarjoaminen näiden kykyjen elinikäiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle.

Ajattelun alueella tämä merkitsee kykyä ajatella itsenäisesti omien havaintojen pohjalta. Ajattelun vapaus ja liikkuvuus sekä luova mielikuvitus ovat tämän kyvyn eräitä aspekteja. Ajattelun kyky sisältää myös eettisen ulottuvuuden – pyrkimyksen totuudellisuuteen.

Tunteiden alueella on kysymys kyvystä kokea maailman laadullisuuksia. Tämä merkitsee herkkyyttä ja avoimuutta, eläytymisen ja myötäelämisen kykyä. Siihen sisältyy myös aistimisen ja havaitsemisen herkkyys, esteettisten arvojen taju.

Tahdonelämän alueella on kysymys kyvystä toimia itse asettamiensa päämäärien hyväksi, tarttua asioihin ja toteuttaa oikeaksi oivallettu idea. Kysymys on samalla tahdon suunnasta, eettisyyden tajusta: kyvystä toimia sisäisestä vapaudesta käsin toisten tai yhteisten tarpeiden mukaisesti.

Opettajina toimivat kokeneet steinerpedagogit. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Goetheanistisen seminaarin ja Steinerkasvatuksen liiton kanssa.

Koulutus pyritään aloittamaan syksyllä 2024 ja se kestää vuoden 2025 loppuun. Voit poimia ohjelmasta myös yksittäisiä osia tai teemakokonaisuuksia, eli koko kokonaisuuden suorittaminen ei ole pakollista. Tarkempi ohjelma julkaistaan, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Keräämme koulutuksesta kiinnostuneiden yhteystietoja kevään ja kesän 2024 aikana. Koulutus käynnistyy, jos kiinnostuneita on riittävästi. Jätä yhteystietosi ja kerro miksi olet kiinnostunut opinnoista, milloin voisit aloittaa opinnot, työskenteletkö jo steinerkoulussa tai -päiväkodissa, onko sinulla opettajapätevyys yms. Lähetämme kiinnostuneille tarkempia tietoja sähköpostilla kevään aikana.

Perehdyttämiskoulutuksen jälkeen voidaan järjestää kiinnostuneille myös steinerpedagogisen aineenopettajan syventäviä opintoja.

Tutustu steinerpedagogiikkaan:

Steinerkasvatuksen liitto ry

Hinta ja hakuohjeet

Koko koulutuskokonaisuuden hinta: 1500 euroa, sisältää lounaan koulupäivinä.
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.
Jos osallistut vain joihinkin osioihin, hinta on 60 euroa / opintopoiste.
 

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen perusteella. Ryhmään voidaan ottaa n. 20 opiskelijaa. Valituille lähetetään tieto valinnasta sähköpostilla mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.