KASVATUSTIETEEN MONIMUOTOKOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJILLE

Kasvatustieteen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

Onko tavoitteenasi varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys? Haluatko opiskella työn ohessa opintoja, jotka vievät kohti tavoitettasi? Tuntuuko yliopisto-opintojen yksin suorittaminen liian suurelta ponnistukselta?

Tule varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunnattuun monimuotokoulutukseen opiskelemaan kasvatustieteitä joustavasti työn ohessa, kannustavan vertaisryhmän kanssa ja asiantuntevien opettajien opastuksella!

Kenelle monimuotokoulutus on tarkoitettu?

Voionmaan koulutuskeskuksen kasvatustieteen monimuoto-opinnot on tarkoitettu työelämässä oleville lastenhoitajille, joilla ei ole aiempia akateemisia korkeakouluopintoja tai niistä on pitkä aika. Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa opiskelu kartuttaa opintopisteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista hakea ns. väyläopintojen kautta tutkinnon suorittajaksi yliopistoon. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä opiskelijalta jatkosuunnitelmia tai takaa opiskelupaikkaa.

Mitä ja miten koulutuksessa opiskellaan?

Koulutusmuotona on monimuoto-opiskelu, joka mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Opintoihin sisältyvät avoimen yliopiston verkkoluennot, erilaiset kurssitehtävät sekä niiden itsenäinen tekeminen ja tätä tukevat Voionmaan lähitapaamiset. Avoimen yliopiston opinnot voivat edellyttää läsnäoloa kurssien aloitustapaamisissa, pienryhmissä ja/tai tenttipäivinä, mutta pääasiallinen toteutustapa niissä on verkkotyöskentely. Lähitapaamisten välillä Voionmaan opettajat tukevat opiskelijoiden työskentelyä etäohjauksen avulla. Kokonaisuuteen sisältyy myös opintojen ohjausta sekä ryhmä- että yksilötasolla.

Koulutuksen aikana vahvistetaan opiskelutaitoja, harjoitellaan akateemista lukemista, kirjoittamista ja argumentointia sekä tutustutaan kasvatustieteisiin kasvatuspsykologian, -historian, -filosofian ja -sosiologian, pedagogiikan ja didaktiikan sekä kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmista. Tampereen yliopiston avoimen yliopiston opinnoista suoritetaan kasvatustieteiden perusopintoihin sisältyvät opintojaksot.

Miksi hakeutua monimuotokoulutukseen?

Mikäli tähtäät varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon, auttavat perusopinnot sinut hyvään alkuun. Eri yliopistojen vaatimuksen väyläopintojen kautta tutkinnon suorittajaksi hakeville vaihtelevat, mutta kasvatustieteissä ne kaikki edellyttävät kasvatustieteiden perusopintojen (25 op) suorittamista. Saat lisätietoa eri yliopistojen hakuväylistä Opintopolku-palvelusta ja osoitteesta: https://tuhatplus.fi/

Vaikka et tähtäisikään tutkinto-opiskelijaksi, saat koulutuksesta valmiuksia ja varmuutta itsenäiseen opintojen jatkamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston kautta. Lisäksi opiskelu tukee työtäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena: saat opinnoista uutta näkökulmaa käytännön työhön esimerkiksi teorioiden, käsitteiden sekä uusien ajattelutapojen muodossa. Lähitapaamisten aikana pääset tarkastelemaan omaa toimintaasi kasvattajana monipuolisesti ja jakamaan ajatuksiasi vertaisryhmässä.

Aikataulut ja koulutuksen hinta

Koulutuksen lähiopetus järjestetään kahdesti kuukaudessa perjantaisin klo 10-16.15 ja lauantaisin klo 9-16.15 Helsingissä. Toteutamme koulutuksen yhteistyössä JHL:n kanssa ja lähitapaamiset järjestetään JHL-Opiston tiloissa. Opetusta yhden tapaamiskerran aikana on yhteensä 15 opetustuntia. Voimme järjestää koulutuksen myös Tampereella, jos kysyntää on.

Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja sen hinta on 2600 euroa. Hinta sisältää avoimen yliopiston opintomaksut sekä lounasruokailun koulutuksen lähipäivinä.

Hakuaika 1.3.-15.7.2021. 

Tiedustelut:

Voionmaan koulutuskeskus:
opettaja Marja Koskela, marja.koskela(a)kio.fi, 050 520 1703
koulutuspäällikkö Mervi Ylitalo, mervi.ylitalo(a)kio.fi, 050 464 5446

JHL
Hanna Takolander, 044 0750 850, hanna.takolander(a)jhl.fi

Kasvatustiede, monimuotokoulutus, lukuvuosi 2021-2022

Järjestämme elokuun alussa (viikolla 31) verkkotapaamisen, jossa opastamme avoimen yliopiston ilmoittautumiskäytännöt.

Lähitapaamiset syksy 2021:

 • Vko 36: 10.-11.9.2021
 • Vko 38: 24.-25.9.
 • Vko 40: 8.-9.10.
 • Vko 43: 29.-30.10.
 • Vko 4512.-13.11.
 • Vko 47: 26.-27.11.

Lähitapaamiset kevät 2022: 

 • Vko 2: 14.-15.1.
 • Vko 428.-29.1.
 • Vko 6: 11.-12.2.
 • Vko 9: 4.-5.3.
 • Vko 11: 18.-19.3.
 • Vko 131.-2.4.
 • Vko 16: 22.-23.4.
 • Vko 18: 6.-7.5.

Lue Voionmaan omien opiskelijoiden tekemästä Voionmaa tänään -julkaisusta juttu Monimuoto-opinnoilla kasvatustieteen kandidaatiksi Jaana Lepistön kokemuksia opiskelusta työn ohessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.