Studio

Opiskelu

Voionmaalla opiskelee vuosittain reilut 100 opiskelijaa kymmenen kuukautta kestävillä kansanopistolinjoilla. Lisäksi opiskelijoita on ammattitutkintoihin valmistavilla linjoilla, jotka kestävät 16-18 kuukautta. Opetusviikko sisältää 25 oppituntia, viisi tuntia päivää kohden. Tilajärjestelyt ja ryhmäjako muuttavat normaaliaikataulua. Myös harjoitustyöt ja -kuvaukset varsinkin kevätkaudella muuttavat normaalirytmiä.

Opiskelijat ovat kaikki aikuisia, 18 vuotta täyttäneitä. He tulevat eri puolilta Suomea ja heillä on erilaiset taustat. Kansanopistovuosi on monelle ikimuistoinen elämys ja suunnannäyttäjä elämässä.