Kestävä yhteiskunta | 21.8.2023 - 31.5.2024 | Tampere

Haluatko lisää tietoa yhteiskunnallisista kysymyksistä, ekokriisistä ja kansalaisvaikuttamisesta? 

Kiinnostaako sinua kehittää valmiuksiasi toimia kestävän ja oikeudenmukaisuuden tulevaisuuden eteen? 

Kestävä yhteiskunta -linjalla pääset tutustumaan ajankohtaiseen tietoon ekokriisin eri ulottuvuuksista, sen juurisyistä ja torjuntakeinoista. Tarkastelemme lukuvuoden aikana myös yhteiskunnallisen eriarvoisuuden syitä ja ilmenemismuotoja sekä keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Perehdymme ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteenkietoutuneisuuteen, tarkastelemme kansalaisvaikuttamisen keinoja sekä pohdimme, mitä ekososiaalisesti kestävän, radikaalisti yhdenvertaisemman tulevaisuuden rakentaminen edellyttää kansalaisilta ja yhteiskunnan eri toimijoilta. Tämän lisäksi tutustumme politiikan tutkimuksen ja kansainvälisen politiikan käsitteisiin ja teorioihin, joiden avulla tarkastelemme ajankohtaisia teemoja, kuten sodan ja rauhan kysymyksiä. Tätä kautta olemme mukana edistämässä tulevaisuutta, jossa mahdollisimman moni voisi elää hyvää elämää. 

Opetuksessa painottuvat moninäkökulmaisuus, systeeminen ajattelu ja laaja-alainen sivistys. Tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa ymmärrystä siitä, millä tavoin henkilökohtainen ja poliittinen kietoutuvat yhteen, sekä miten ympäristöongelmien syyt, useat seuraukset ja ratkaisut ovat yhteiskunnallisia. Kursseilla rohkaistaan tarkastelemaan kriittisesti paitsi vallitsevaa todellisuutta, myös omaa ajattelua. Kestävä yhteiskunta -linja tukee laajojen kokonaisuuksien haltuunottoa sekä yleissivistystä, mutta osan kursseista sisältöjä suunnataan vuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

Kansanopisto-opintojen lisäksi Kestävä yhteiskunta -linjalla voit suorittaa myös avoimen yliopiston kursseja politiikan tutkimuksen, yhteiskuntatutkimuksen ja kestävän kehityksen opinnoista. Tämän avulla voit pohtia rauhassa omaa suuntaasi menettämättä ensikertalaisuutta korkeakouluhaussa. Avoimen yliopiston suoritukset voit hyväksilukea myöhemmissä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnoissa. Lukuvuoden aikana pääset myös kehittämään opiskelutaitojasi. Kestävä yhteiskunta -linja valmistaa kriittiseen ajatteluun ja jatko-opintoihin kestävän yhteiskunnan kysymysten parissa. 

Toimimme yhteistyössä Kasvatus ja yhteiskunta -linjan kanssa ja osa linjojen opinnoista on yhteisiä. Voitsilla olet osa monialaista opiskelijoiden ja opettajien yhteisöä, jossa voit opiskelun lisäksi viettää ikimuistoisen kansanopistovuoden omalla tavallasi. Yliopistokampuksella Tampereen sydämessä tarjoamme opiskelijaelämällesi tukikohdan, jossa meillä on aikaa sinulle.  

Opiskelukäytännöt

Yhteiskunta ja kestävyys -linjan viikkotuntimäärä on 25, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Viikkotuntimäärä oikeuttaa opintotukeen ja opintolainaan. Kestävä yhteiskunta -linjan opetus perustuu ryhmän keskustelevaan kohtaamiseen, mutta hyödynnämme opiskelussa monipuolisesti myös digitaalisia opiskeluvälineitä. Opiston yhteisissä tiloissa ja atk-luokassa on tietokoneita, mutta niiden varaaminen vain omaan käyttöön ei ole mahdollista, joten oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Opetus tapahtuu pääasiassa päiväsaikaan opiston tiloissa. Vierailuista ja muista poikkeuksista sovitaan erikseen. Erityisesti avoimen yliopiston kurssien suorittaminen vaatii aktiivista työskentelyä myös koulupäivien ulkopuolella. Voitsin monipuolisten tilojen lisäksi esimerkiksi yliopiston kirjasto, ruokalat ja kahvilat sekä Tampereen keskustan palvelut ovat päivittäin ulottuvillasi.

Opetussuunnitelma ja sisällöt

  • Orientoivat opinnot ja opintojen ohjaus  
  • Akateemiset opiskelutaidot 
  • Kansanopisto-opinnot yhteiskunnallisista ja kestävyyteen liittyvistä aiheista 
  • Avoimen yliopiston opinnot 5-15 op (Tampereen yliopiston avoin yliopisto) sekä näitä tukeva lähiryhmänohjaus ja täydentävä kansanopisto-opetus 
  • Yleissivistävät opinnot  
  • Jatko-opintoihin valmistavat opinnot  
  • Valinnaiset opinnot 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa yhdessä linjan vastaavan opettajan kanssa kestävä yhteiskunta -linjan opetussuunnitelman ja vuosittaisen opintotarjonnan pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään opintojen edetessä. Kestävä yhteiskunta -linjan opintovuoden aikana tutustutaan myös alan opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksiin. Henkilökohtaisen opinto-ohjauksen avulla pyritään kehittämään jokaisen opiskelijan kykyä tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä kiinnostuksen kohteitaan ja hahmottaa näiden pohjalta itselle mielekästä ja merkityksellistä tulevaisuuden suuntaa.  

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3800 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse avoimen yliopiston maksuista sekä opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Haku elokuussa 2024 alkavaan koulutukseen käynnistyy jälleen helmi-maaliskuussa. Jätä yhteystietosi lomakkeella, niin olemme yhteydessä sinuun kun verkkosivut päivittyvät uusilla tiedoilla ja hakuaika alkaa.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.