Yhteiskunnallinen linja 10.8.2022 -2.6.2023 | Tampere

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta Voionmaalla yhteiskunnallisella linjalla politiikan tutkimusta ja historiaa opiskelevien mietteitä jutusta Politiikka on historiallista ja historia on poliittista.

Yhteiskunnallisen linjan opiskelu Voionmaan koulutuskeskuksessa antaa valmiudet yhteiskunnallisen tiedon ja taidon kartuttamiseen, harjaannuttaa yliopisto-opintoihin ja perehdyttää jatko-opintoihin.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, tehtäviä, ryhmätöitä sekä vierailuja. Lukuvuoden aikana harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja sekä englanninkielisen kirjallisuuden lukemista. Yhteiskunnallisella linjalla opiskellaan lukuvuoden aikana yhteiskunnallisia teemoja laajasti ja tutustutaan yhteiskunnallisen alan jatko-opintomahdollisuuksiin. Voit halutessasi suorittaa avoimia yliopisto-opintoja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti, kuten esimerkiksi historiaa, hallintotieteitä, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta. Linjan opetus tukee kaikkien näiden kokonaisuuksien vaatimien teemojen hallintaa ja auttaa siten suorittamaan opintoja. Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan lukuvuoden voi käyttää yleissivistävänä yhteiskunnallisen alan koulutuksena, jonka aikana omat tulevaisuudensuunnitelmat selkiytyvät. 

Koulutuksessa on mahdollista opiskella myös englannin kurssi, jos selvittää tasokokeen. 

 

Kenelle

Sinulle, joka olet kiinnostunut yhteiskunnallista teemoista, mutta et vielä tiedä tulevaa opintopolkuasi.

Sinulle, joka pohdit tulevan ammattisi ja jatko-opintojesi vaatimuksia tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen.

Sinulle, joka haluat täydentää jo aloitettuja perusopintoja ja opiskella lisää perus- ja aineopintoja.

Sinulle, joka haluat opiskella valitsemasi oppiaineen perusopinnot ja pyrkiä yliopistoon.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi sinulla on mahdollisuus kartuttaa opintopisteitä Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Opit lukuvuoden aikana akateemisia opiskelutaitoja, kuten luento-opetus, kirjatentteihin valmistautuminen, Moodle-oppimisalustan käyttö, tieteellinen kirjoittaminen sekä informaation hakukäytännöt.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Yhteiskuntatutkimussa on nykyisessä pääsykoevalinnassa todistusvalinta tai näyttöreitti yliopistoon. Näyttöreitissä suoritetaan johdatus yhteiskuntatutkimukseen kurssi (5 op), jonka parhaiten suorittaneet pääsevät valintahaastatteluun. Myös perusopinnot (25 op) tai vielä laajemmin alaa opiskelleista henkilöistä parhaimmisto pääsee haastatteluprosessiin.

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi. Olet opiskelija yliopisto-opiskelijoiden joukossa ja esim. ruokailet heidän kanssaan samoissa ruokaloissa. Täällä on helpointa suorittaa avoimen yliopiston opintoja.
  • Oppiaineet. Politiikan tutkimus on erinomainen sivuaine muihin tieteisiin, jos pääaineopinnot eivät tulevaisuudessa ole suunnitelmassa. Opiskelu vaatii myös paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla ja tekemällä pärjäät. Historia on koulusta tuttu tiede. Jos pääset yliopistoon, voit halutessasi pätevöityä opettajan ammattiin, mikä parantaa työllistymistäsi. Yhteiskuntatutkimus mahdollistaa avoimen reitin yliopistoon, jos opiskelet menestyksellisesti. Hallintotiede on mahdollisuus virkauralle ja johtotehtäviin, jos pääset yliopistoon.
  • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta. Perehdytysvaiheessa ryhmän henkisen tuen merkitys kasvaa.
  • Opettajat. Kuulet opettajilta opintoalan tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita tai alalta valmistuneita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista yliopisto-opiskelu on ja miten monipuolisesti opintojaan voi hyödyntää jatkossa.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 3800 euroa, jonka päälle tulevat avoimen yliopiston opintomaksut valintasi mukaan á 15 euroa yhdestä opintopisteestä. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella oppiainekohtaiset kiintiöt huomioiden.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä suoraan: info(a)kio.fi. Ensi lukuvuoden haku alkaa maaliskuussa.

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.