Yhteiskunnallisella linjalla voit opiskella historiaa, hallintotieteitä, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta.

Lukuvuoden aikana suoritetaan yhden aineen perusopintokokonaisuuden opinnot 20-25 opintopistettä. Opinnot tehdään Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

Koulutuksessa on mahdollista opiskella Kielikeskuksen englannin kurssi (Foundations of Professional and Academic Communication in English), jos selvittää tasokokeen. Kieliopintojen sisältö sovitaan henkilökohtaisessa haastattelussa opintojen alussa. 

Kuhunkin oppiaineeseen otetaan rajoitettu osallistujamäärä. Historiaan ja hallintotieteisiin otetaan 10 opiskelijaa, politiikan tutkimukseen 20 ja yhteiskuntatutkimukseen 30 opiskelijaa.

 

Kenelle

Sinulle, jos pohdit tulevan ammattisi ja jatko-opintojesi vaatimuksia tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen.

Sinulle, joka haluat täydentää jo aloitettuja perusopintoja ja opiskella lisää perus- ja aineopintoja.

Sinulle, joka haluat opiskella valitsemasi oppiaineen perusopinnot, menestyä pääsykokeessa.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi sinulla on mahdollisuus kartuttaa 20-25 opintopistettä Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintoihin sisältyvät avoimen yliopiston luennot ja tenttiin valmistautumiset (tenttiminen jää omalle vastuulle) sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja perehdyttämiskoulutus auttavat sinua opinnoissa suoriutumisessa sekä pääsykokeissa. Opit lukuvuoden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, kirjatentteihin valmistautumiset, Moodlen käytön, tieteellisen kirjoittamisen sekä informaation hakukäytännöt.

Lukuvuoden opetukseen sisältyy lukupiirit ylioppilastutkintolautakunnan arvosanojen korottamiseksi. Viime lukuvuonna oli uskonnon, matematiikan ja psykologian sekä äidinkielen lukupiirit. Jokaiseen lukupiiriin annettiin lähiopetusta. Lukupiirejä on perustettu tarpeen mukaan.

Jos olet aikaisemmin opiskellut hallintotiedettä, historiaa, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta, voit opiskella korvaavasti muita opintoja, joita tarjonnastamme löytyy.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on verkkopainotteista, mikä tarkoittaa esimerkiksi kurssialustojen seuraamista, tiedonhakua sekä erilaisten tekstien lukemista ja kirjoittamista. Koululla on tietokoneluokka sekä aulatiloissa tietokoneita, mutta niiden varaaminen omaan käyttöön ei ole mahdollista ja laitteiden ikä ja kunto vaihtelevat. Oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi on kaikille yhteinen. Opetuksen sisältö on työelämän toiminta, järjestötoiminta ja politiikka sekä muu vaikuttamisen liittyvä ajankohtainen koulutus.

Opiskeltavat aineet

Hallintotiede

 

Historia

 

Politiikan tutkimus

 

Yhteiskuntatutkimus

 

Hallintotieteen opiskelussa on monia poikkeuksia. Johdatus oikeusjärjestykseen kurssi on tarpeen opiskella, jotta voi ilmoittautua moniin yritysjuridiikan tai julkisoikeuden aineopintoihin.

Yhteiskuntatutkimus poikkeaa monista muista tieteistä.  Siihen on nykyisessä pääsykoevalinnassa todistusvalinta tai näyttöreitti yliopistoon. Näyttöreitissä suoritetaan johdatus yhteiskuntatutkimukseen kurssi (5 op), jonka parhaat pääsee haastatteluun, joista valitaan yliopistoon, jos henkilöt ovat sopivia. Myös perusopinnot (25 op) tai vielä laajemmin alaa opiskelleista henkilöistä parhaimmisto pääsee haastatteluprosessiin.

Opiskeluusi vaikuttavat

  • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi. Olet opiskelija yliopisto-opiskelijoiden joukossa ja esim. ruokailet heidän kanssaan samoissa ruokaloissa. Täällä on helpointa suorittaa avoimen yliopiston opintoja.
  • Oppiaineet. Politiikan tutkimus on erinomainen sivuaine muihin tieteisiin, jos pääaineopinnot eivät tulevaisuudessa ole suunnitelmassa. Opiskelu vaatii myös paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla ja tekemällä pärjäät. Historia on koulusta tuttu tiede. Jos pääset yliopistoon, voit halutessasi pätevöityä opettajan ammattiin, mikä parantaa työllistymistäsi. Yhteiskuntatutkimus mahdollistaa avoimen reitin yliopistoon, jos opiskelet menestyksellisesti. Hallintotiede on mahdollisuus virkauralle ja johtotehtäviin, jos pääset yliopistoon.
  • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta. Perehdytysvaiheessa ryhmän henkisen tuen merkitys kasvaa.
  • Opettajat. Kuulet opettajilta opintoalan tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita tai alalta valmistuneita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista yliopisto-opiskelu on ja miten monipuolisesti opintojaan voi hyödyntää jatkossa.

Opettajat

Vastuuhenkilö: FM, koulutuspäällikkö Antti Jehkonen

Politiikan tutkimus: Iko Jurkka, yht. kand.

Historia: Seija-Leena Nevala, FT

Hallintotiede: Tuukka-Ilari Lappi hallintotieteiden ylioppilas

Yhteiskuntatutkimus: Eeva Kalliokoski, YTM ja Eleanora Mäkinen, YTM

 

Valinnaiset lisäopinnot

 

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on perusopintoja suoritettu ja he haluavat siihen korvaavia opintoja eikä heillä ole kiinnostusta muihin tarjottuihin perusopintoihin. Myös henkilöt, jotka haluavat syventää opintojaan sovitulla henkilökohtaisella opetussuunnitelmallaan voivat opiskella lisäopintoja. Voinmaan ei anna lisäopintoihin lähiopetusta, vaan opiskelija opiskelee yliopiston avoimet opinnot. Lisäopintoihin pääsyyn on avoimen yliopiston päättämiä rajoituksia.

Lisäopinnoista keskustellaan opintojen alussa, kun jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

 

Työelämäntutkimus
·       Työ, hyvinvointi ja perhe
·       Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli
·       Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva
·       Työelämän vuorovaikutus
·       Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen
Valtio-oppi
·       Poliittisen ajattelun vanhat klassikot
·       Poliittisen ajattelun uudet klassikot
·       Suomen politiikka
·       Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät I
·       Euroopan ja Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät
·       Poliittiset instituutiot ja poliittinen johtaminen
·       Kansalaisyhteiskunta ja vaikuttamiskeinot
·       Poliittinen viestintä I
·       Puolueet, vaalit ja äänestäminen
·       Päätöksenteko, demokratia ja valta EU:ssa
·       Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus
Kansainvälinen politiikka
·       Globaali hallinta ja globaalit ongelmat
·       Ulkopolitiikka, kansainvälinen yhteisö ja diplomatia
·       Kansainvälinen poliittinen talous
·       Rauha, konfliktit ja turvallisuus
·       Kansainväliset instituutiot, ihmisoikeudet ja konfliktinratkaisu
·       Kieli, käytännöt ja identiteetti konflikteissa
·       Teknologia, materiaalisuus ja visuaalisuus konflikteissa
·       Euroopan integraation teoria ja käytäntö
·       EU:n ulkosuhteet ja alueellinen yhteistyö
·       Kansallinen, eurooppalainen ja globaali energiapolitiikka
Yritysjuridiikka
·       Yritysjuridiikan perusteet
·       Sopimusoikeus
·       Yhtiöoikeus
·       Henkilöverotus
·       Yritysverotus
·       Vero-oikeuden perusteet
·       Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus
·       Kansainvälinen verotus
·       Arvonlisäverotus
·       Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa
·       Pankkioikeus
·       Työ- ja virkamiesoikeus
·       Rahoitusoikeus
Julkisoikeus
·       Valtiosääntöoikeus
·       Julkisoikeuden perusteet
·       Hallinto-oikeus
·       Oikeudellisen tutkimuksen perusteet
·       European Union Law
·       Julkistalousoikeus
·       Sosiaali- ja terveysoikeus
·       Kansainvälisen oikeuden peruskurssi
·       Työ- ja virkamiesoikeus
·       Human Rights Law
·       Kunnallisoikeus
·       Hallinto-oikeuden harjoituskurssi
·       Julkiset hankinnat
·       Ympäristöoikeus
·       Viestintä- ja informaatio-oikeus

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Kuhunkin oppiaineeseen otetaan rajoitettu osallistujamäärä. Historiaan ja hallintotieteisiin otetaan 10 opiskelijaa, politiikan tutkimukseen 20 ja yhteiskuntatutkimukseen 30 opiskelijaa.

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella oppiainekohtaiset kiintiöt huomioiden.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä suoraan: info(a)kio.fi. Ensi lukuvuoden haku alkaa maaliskuussa.

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.