Yhteiskunnallinen linja 12.8.2020 -28.5.2021 | Tampere

Lue Voionmaa tänään -julkaisusta Voionmaalla politiikan tutkimusta ja historiaa opiskelevien mietteitä jutusta Politiikka on historiallista ja historia on poliittista.

Aloitamme syksyllä 2020 uutena koulutuslinjana yhteiskunnallisen linjan, jossa opiskelija voi valita kaksi häntä eniten kiinnostavaa perusopintokokonaisuutta hallintotieteestä, historiasta, politiikan tutkimuksesta tai yhteiskuntatutkimuksesta. 

Lukuvuoden aikana suoritetaan kahden perusopintokokonaisuuden opinnot 25 opintopistettä kustakin. Opinnot tehdään Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

Koulutukseen otetaan rajoitettu osallistujamääräKoulutuksessa on mahdollista opiskella Akateeminen englanti, jos selvittää tasokokeen. Kieliopintojen sisältö sovitaan henkilökohtaisessa haastattelussa. 

Kenelle

Sinulle, jos pohdit tulevan ammattisi ja jatko-opintojesi vaatimuksia tai haluat viettää välivuoden hyödyllisesti opiskellen.

Sinulle, jos haluat varmistaa politiikan tutkimuksen perusopinnot, koska politiikan tutkimuksessa rajoitetaan avoimen yliopiston opiskelijamäärää (20 henkilöä).

Sinulle, joka haluat opiskella hallintotieteen perusopinnot. Johdatus hallintotieteeseen – kurssille on 10 henkilön kiintiö. Muuhun hallintotieteen opetukseen mahtuu enemmän opiskelijoita.

Sinulle, joka haluat täydentää jo aloitettuja perusopintoja ja opiskella lisää perus- ja aineopintoja.

Sinulle, joka haluaa opiskella kahden oppiaineen perusopinnot, menestyä kahdessa eri pääsykokeessa tai haluat valita oman pääsykokeesi vasta tutustuttuasi oppiaineisiin.

Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä. Mikäli tulevaisuudessa haet yliopistoon, olet edelleen oikeutettu hakemaan ensikertalaiskiintiössä huolimatta opiskeluvuodestasi kansanopistossa.

Opiskelet Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa

Voionmaalla opiskellessasi sinulla on mahdollisuus kartuttaa 50 opintopistettä Tampereen avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintoihin sisältyvät avoimen yliopiston luennot ja tenttiin valmistautumiset (tenttiminen jää omalle vastuulle) sekä harjoitukset ja pienryhmäharjoitukset. Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa.

Opiskelun sisältö

Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja perehdyttämiskoulutus auttavat sinua opinnoissa suoriutumisessa sekä pääsykokeissa. Opit lukuvuoden  aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, kirjatentteihin valmistautumiset, Moodlen käytön, tieteellisen kirjoittamisen sekä informaation hakukäytännöt.

Lukuvuoden opetukseen sisältyy lukupiirit ylioppilastutkintolautakunnan arvosanojen korottamiseksi. Viime lukuvuonna oli uskonnon, matematiikan ja psykologian sekä äidinkielen lukupiirit. Jokaiseen lukupiiriin annettiin lähiopetusta. Historiasta perustamme lukupiirin ja annamme lähiopetusta. Lukupiirejä on perustettu tarpeen mukaan.

Jos olet aikaisemmin opiskellut hallintotiedettä, historiaa, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta, voit opiskella korvaavasti muita opintoja, joita tarjonnastamme löytyy. Esimerkiksi voit yhdistää historian ja kasvatustieteen opinnot, jos tavoitteena on tulevaisuudessa pedagoginen ura tai voit opiskella aineopintoja, joihin meillä on kurssikohtainen kiintiö.

Opiskeltavat aineet

Hallintotiede

Historia

Politiikan tutkimus

Yhteiskuntatutkimus

Hallintotieteen opiskelussa on monia poikkeuksia. Johdatus oikeusjärjestykseen -kurssi on pakollinen moniin yritysjuridiikan tai julkisoikeuden aineopintoihin. Johdatus hallintotieteeseen -kurssi on niin suosittu, että meillä on tähän varattu 10 opiskelijan kiintiö. Kannattaa siis varata opiskelupaikka ajoissa.

Yhteiskuntatutkimus poikkeaa monista muista tieteistä.  Siihen on nykyisessä pääsykoevalinnassa todistusvalinta tai näyttöreitti yliopistoon. Näyttöreitissä suoritetaan johdatus yhteiskuntatutkimukseen kurssi (5 op), jonka parhaat pääsevät haastatteluun, joista valitaan yliopistoon sopivat henkilöt. Myös perusopinnot (25 op) tai vielä laajemmin alaa opiskelleista parhaimmisto pääsee haastatteluprosessiin.

Historian opiskelussa ei ole ennalta sovittuja kiintiöitä. Politiikan tutkimukseen otetaan 20 opiskelijaa.

Opiskeluusi vaikuttavat

 • Paikka. Koulutuskeskus sijaitsee yliopiston sydämessä – opiskelet yliopiston kampuksella. Opiskeluympäristö stimuloi opiskeluasi ja yhteisön tieteellinen konteksti herättää tiedonjanosi. Olet opiskelija yliopisto-opiskelijoiden joukossa ja esim. ruokailet heidän kanssaan samoissa ruokaloissa. Täällä on helpointa suorittaa avoimen yliopiston opintoja.
 • Oppiaineet. Politiikan tutkimus on erinomainen sivuaine muihin tieteisiin, jos pääaineopinnot eivät tulevaisuudessa ole suunnitelmassa. Opiskelu vaatii myös paljon itsenäistä opiskelua – lukemalla ja tekemällä pärjäät. Historia on koulusta tuttu tiede. Jos pääset yliopistoon, voit halutessasi pätevöityä opettajan ammattiin, mikä parantaa työllistymistäsi.
 • Opiskelijat. Ryhmä opettaa, auttaa ja motivoi, vertaisoppimista unohtamatta. Perehdytysvaiheessa ryhmän henkisen tuen merkitys kasvaa.
 • Opettajat. Kuulet opettajilta opintoalan tämän hetken painopisteet. Lähiopettajat ovat yliopiston pääaineopiskelijoita tai alalta valmistuneita, joten he tietävät miten yliopistoon pääsee, millaista yliopisto-opiskelua on ja miten monipuolisesti opintojaan voi hyödyntää jatkossa.

Opettajat

Vastuuhenkilö: FM, koulutuspäällikkö Antti Jehkonen

Politiikan tutkimus: Iko Jurkka, yht. kand.

Historia: Seija-Leena Nevala, FT

Hallintotiede: Samuli Lähteenmaa

 

Valinnaiset lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on perusopintoja suoritettu ja he haluavat siihen korvaavia opintoja, eikä heillä ole kiinnostusta muihin tarjottuihin perusopintoihin. Myös henkilöt, jotka haluavat syventää opintojaan sovitulla henkilökohtaisella opetussuunnitelmallaan voivat opiskella lisäopintoja. Voionmaa ei anna lisäopintoihin lähiopetusta, vaan opiskelija opiskelee yliopiston avoimet opinnot. Lisäopintoihin pääsyyn on avoimen yliopiston päättämiä rajoituksia. Lisäopinnoista keskustellaan haastattelutilaisuudessa.

Työelämäntutkimus

 • Työ, hyvinvointi ja perhe
 • Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli
 • Työmarkkinat, työvoiman käyttö ja työllisyysturva
 • Työelämän vuorovaikutus
 • Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen

Valtio-oppi

 • Poliittisen ajattelun vanhat klassikot
 • Poliittisen ajattelun uudet klassikot
 • Suomen politiikka
 • Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät I
 • Euroopan ja Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät
 • Poliittiset instituutiot ja poliittinen johtaminen
 • Kansalaisyhteiskunta ja vaikuttamiskeinot
 • Poliittinen viestintä I
 • Puolueet, vaalit ja äänestäminen
 • Päätöksenteko, demokratia ja valta EU:ssa
 • Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus

Kansainvälinen politiikka

 • Globaali hallinta ja globaalit ongelmat
 • Ulkopolitiikka, kansainvälinen yhteisö ja diplomatia
 • Kansainvälinen poliittinen talous
 • Rauha, konfliktit ja turvallisuus
 • Kansainväliset instituutiot, ihmisoikeudet ja konfliktinratkaisu
 • Kieli, käytännöt ja identiteetti konflikteissa
 • Teknologia, materiaalisuus ja visuaalisuus konflikteissa
 • Euroopan integraation teoria ja käytäntö
 • EU:n ulkosuhteet ja alueellinen yhteistyö
 • Kansallinen, eurooppalainen ja globaali energiapolitiikka

Yritysjuridiikka

 • Yritysjuridiikan perusteet
 • Sopimusoikeus
 • Yhtiöoikeus
 • Henkilöverotus
 • Yritysverotus
 • Vero-oikeuden perusteet
 • Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus
 • Kansainvälinen verotus
 • Arvonlisäverotus
 • Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa
 • Pankkioikeus
 • Työ- ja virkamiesoikeus
 • Rahoitusoikeus

Julkisoikeus

 • Valtiosääntöoikeus
 • Julkisoikeuden perusteet
 • Hallinto-oikeus
 • Oikeudellisen tutkimuksen perusteet
 • European Union Law
 • Julkistalousoikeus
 • Sosiaali- ja terveysoikeus
 • Kansainvälisen oikeuden peruskurssi
 • Työ- ja virkamiesoikeus
 • Human Rights Law
 • Kunnallisoikeus
 • Hallinto-oikeuden harjoituskurssi
 • Julkiset hankinnat
 • Ympäristöoikeus
 • Viestintä- ja informaatio-oikeus

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien.
Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Opiskelumaksut voi maksaa 10 erässä (5 syyslukukaudella ja 5 kevätkaudella). Lukuvuoden voi maksaa myös yhdessä tai kahdessa erässä. Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen opintojen alkuun saakka. Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun ennen lopullisia valintoja.

Haastattelujen yhteydessä voit samalla tutustua koulun tiloihin ja tavata opettajia.

Hakemuksia otetaan vastaan koko kevään ja kesän ajan. Voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja elokuun loppuun saakka.

Voit hakea usealle linjalle ja päättää itse minkä valitset, jos tulet valituksi useammalle kuin yhdelle linjalle.

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun ja hakemuksen perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Voit tulla valituksi jo ennen korkeakoulujen pääsykoetuloksia. Tässä tapauksessa voit perua opiskelupaikkasi kuluitta.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.