Turvallisuustekniikka | Tampere

Turvallisuustekniikan perusopinnot toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa (ent. Tampereen teknillinen yliopisto).

Koulutus on tarkoitettu lähinnä yrityksen työsuojeluvaltuutetuille, työsuojelupäälliköille ja työsuojelutoimitsijoille sekä pääluottamusmiehille.

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantai- ja lauantaipäivänä.

Lähiopintojaksojen välillä toimitaan Moodle-alustalla, tehdään aihealueeseen liittyviä tutkimuksia, kartoitusta ja kehitystyötä omalla työpaikalla sekä suoritetaan yliopiston järjestämät tentit. Kouluttajat tulevat Tampereen yliopistolta ja Työterveyslaitokselta.

Sisältö:

Tampereen yliopisto/ perusopinnot 20 op

  • Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät (TTA-83030)
  • Yrityksen turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen (TTA-86010)
  • Turvallisuustekniikka (TTA-86020)
  • Ympäristöjohtaminen ja ympäristöriskien arviointi (TTA-86030)

Jokaiseen edellä mainittuun aihealueeseen kohdistuu kaksi lähijaksoa ja koulutus tapahtuu Tampereella Voionmaan koulutuskeskuksessa. Lähijaksot alkavat perjantaina klo 12:00 ja päättyvät lauantaina klo 15:00. Koulutus alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.