Tavoitteet

Journalistikoulutus Voionmaalla antaa toimittajan perusammattitaidon tiiviissä paketissa. Täällä pääset kokeilemaan, onko journalismin tekeminen oma juttusi!

Journalistikoulutuksemme vahvuus ovat tiiviit yhteydet toimituksiin ja alan kouluihin. Emme tuota juttuja pelkästään pöytälaatikon tai kovalevyn täytteeksi, vaan julkaistavaksi ja lähetettäväksi.

Toimittajataitojen lisäksi opit korkeakoulussa tärkeitä opiskelutaitoja. Opiskelemme avoimen yliopiston kursseja ja valmistaudumme yhdessä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintoihin.

Journalistikoulutus hyödyttää toimittajaksi haluavien lisäksi heitä, jotka tarvitsevat monipuolisia viestintätaitoja esimerkiksi yrityksen tai järjestön tiedotus- ja viestintätehtävissä.

 

Käytännön taidot

Journalistikoulutuksessa opit monimediatoimittamisen perusteet. Opetusohjelmaan kuuluvat journalistinen kirjoittaminen, valokuvaus, esiintyminen sekä radio- ja videotyö. Opit ymmärtämään ja tuottamaan journalismin eri lajityyppejä, kuten uutisia, reportaaseja ja henkilöhaastatteluja. Oppimista tehostaa harjoitustöistä saamasi henkilökohtainen palaute.

Heti lukuvuoden alussa opettelemme verkkojournalismia päivittämällä opiston Voionmaa tänään -verkkojulkaisun. Aikakauslehden sisällön ja ulkoasun suunnittelua sekä toteutusta opimme painetun Väinö-lehden parissa. Radiojuontamisesta saamme kokemusta opiston omasta nettiradiosta Radio Palasta.

 

Avoimen yliopiston opinnot

Käytännön harjoitusten lisäksi on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman perusopinnot Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Yliopisto-opintojen laajuus on 25 opintopistettä ja ne suoritetaan luentosarjoilla, kirjatenteillä ja esseillä.

Voionmaan opiskelijana osallistut samoille luennoille kuin yliopiston pääaineopiskelijat.

Avoimen yliopiston opintopisteet on mahdollista hyödyntää myöhemmissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun opinnoissa. Työmäärältään 25 opintopistettä vastaa noin puolen vuoden opiskelua korkeakoulussa.

 

Yhteistyökumppanit

Opiston omien medioiden lisäksi pääset tekemään juttuja eri yhteistyömedioille. Projektit ja yhteistyökumppanit vaihtelevat lukuvuosittain.

Radio-opintojen vuoden kohokohta on radioalan opiskelijoiden jokakeväinen kilpailu Radiofestivaali. Tapahtuma järjestetään vuorovuosin Helsingissä, Oulussa ja Tampereella.

Halutessasi opistovuoteesi voi sisältyä vapaaehtoinen toimitusharjoittelu.

Opettajat

Journalismilinjan vetäjänä toimii toimittaja ja valokuvaaja (YTM) Tiina Kuvaja.

Opettajat eivät pelkästään opeta journalismia, vaan myös tekevät sitä itse toimituksen jäseninä tai freelancereina. Viime lukuvuosina vierailevina opettajina on nähty muun muassa Yle alueuutisten toimittaja Ari Welling, Lännen Median päätoimittaja Matti Posio, dokumentaristi Hannu Karisto ja kirjailija Taija Tuominen.

 

Opiskelutavat ja -välineet

Journalistikoulutuksessa opiskelu edellyttää läsnäoloa ja sovittujen harjoitustehtävien itsenäistä tekemistä. Opetus tapahtuu pääasiassa päiväopintoina koulun omissa tiloissa, mutta opintoihin kuuluu myös vierailuja ja poikkeavia opetusaikoja.

Koululla on radiostudio ja Adobe Creative Cloud -ohjelmistopaketti, jonka lisenssin opiskelijat saavat käyttöönsä opiskelun ajaksi.

Koska journalistilinjalla kirjoitetaan paljon ja tehdään tiedonhakua, oma kannettava tietokone helpottaa opiskelua. Yliopisto-opinnoissa käytetään myös erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja -alustoja.

 

Opistovuoden jälkeen

Voionmaalta saat hyvät eväät opintojen jatkamiseen ammattikorkeakoulun medianomikoulutuksessa tai yliopiston journalismin ja viestinnän opinnoissa. Niiden ennakkotehtäviin ja valintakokeisiin valmistaudumme yhdessä. Opintovuosi Voionmaan koulutuskeskuksessa ei vaikuta paikkaasi yliopistojen ensikertalaiskiintiössä.

Journalistilinjan opiskelijat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin hyvin. Pääsykoevalmennukseen osallistuneista opiskelupaikan on saanut keskimäärin noin 50 % opiskelijoista. Journalistilinjan opiskelijat ovat viime vuosina jatkaneet opintojaan journalismin ja viestinnän parissa Tampereen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistoissa sekä medianomikoulutuksessa Haaga-Helian, Metropolian, Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluissa.

Voitsilla oppimillasi tiedoilla ja taidoilla on mahdollista jatkaa myös suoraan työelämään, etenkin, jos sinulla on taustalla jo muuta työkokemusta tai opintoja.

Lue toimittajaopiskelijoidemme ylläpitämästä Voionmaa tänään -nettijulkaisusta journalistiopiskelija Tiina Harvian kolumni “Elämysmatka Voionmaalle“. Kolumnissa Tiina kertoo siitä, mikä hänet yllätti opinnoissa.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4500 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut avoimen yliopiston opintomaksut mukaan lukien. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
 
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

 

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan jälleen maaliskuusta 2022 alkaen koulun alkamiseen saakka. Koulun alkamisen jälkeenkin kannattaa vielä kysyä vapaita opiskelupaikkoja. Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.