Käsikirjoituskoulutus | 4.9.2020 – 8.5.2021 Tampere

Käsikirjoituskoulutus on uusi osa Voionmaan elokuvaopintoja. Käsikirjoitusopiskelijat toimivat tiiviissä yhteistyössä elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan, näyttelijälinjan ja koulun muiden linjojen kanssa.

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnittelu.

Koulutuksessa perehdytään audiovisuaalisen kerronnan osa-alueisiin, lajityyppeihin, tyylisuuntiin ja tuotantokelpoisten hankkeiden tunnistamiseen, jolloin lähi- ja etäopetuksessa kehitetään opiskelijoiden omia käsikirjoituksia.

Opiskelija voi suuntautua joko fiktion tai dokumentin, esittely- ja mainosvideon, audiovisuaalisen järjestöviestinnän tai tv- ja internet-sarjatuotannon käsikirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen.

Toteuttamiskelpoisia käsikirjoituksia on mahdollista saada tuotantoon elokuva- ja tv-linjan, dokumenttilinjan tai media-alan ammattitutkintolinjan lopputöinä. Pääpaino on kuitenkin suuntautumisessa ammattimaiseen kirjoittamiseen ja käsikirjoitusten tarjoamiseen elokuva- ja tv-yhtiöille.

Koulutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta elokuva-, tv- ja media-alan tuottajilta, ohjaajilta ja käsikirjoittajilta, sekä tutustuvat tuotantoympäristöihin.

Käsikirjoituslinja toteutetaan monimuotokoulutuksena, jolloin lähiopetusta on pääosin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 15-20 ja lauantaisin klo 10-15. Koulutukseen sisältyy kolmen päivän mittainen elokuvadramaturgian kurssi (vko 39/2020 ke-pe) sekä elokuvadramaturgian jatko-osio (vko 6/2021, to-pe).

Koulutus päättyy toukokuussa 2021. Koulutuksen laajuus on 20 opintopistettä. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

 

LÄHIOPETUSJAKSOT 2020-21:                                       

Syksy 2020

KÄSIKIRJOITUKSEN TYÖPROSESSI ja TYÖSUUNNITELMAT  (10 h)
4.-5. syyskuu 2020 (pe-la)

 • Käsikirjoituskoulutuksen työtavat ja viestintä
 • Käsikirjoittajan mielenmaisema
 • Ennakkotehtävä: Minä käsikirjoittajana
 • Opettaja: Tapio Kivirinta

ELOKUVA- JA TV-DRAMATURGIAN PERUSTEET   (15 h)
23.-25. syyskuu 2020 ke-to klo  10-15, pe klo 9-14. La 26.9. ei lähiopetusta.

 • Elokuvadramaturgian kurssilla tutustutaan dramaturgian peruskäsitteisiin ja ‑työkaluihin, tutkitaan elokuvan ja television keskeisiä ilmaisukeinoja tarinankerronnan näkökulmasta ja näytetään miten näitä käyttämällä saadaan haluttu viesti kerrottua.
 • Kurssi antaa opiskelijalle käsityksen mistä elokuvakerronnassa ja audiovisuaalisessa viestinnässä on kysymys, miten se eroaa muista ilmaisuvälineistä ja mikä on juuri sille ominaista.
 • Opettaja: Aarne Norberg                                   

TEEMAN JOHDATTELU FIKTIOSSA JA DOKUMENTISSA  (10 h)
23.-24. lokakuu 2020 (pe-la)

 • Teeman käsite, pää- ja sivuteemojen johdattelu ja niiden vaikutus elokuvan rakenteeseen ja muotoon.
 • Synopsiksen muotoilu.
 • Opettaja: Tapio Kivirinta

ELOKUVAN, TV-SARJOJEN JA MUIDEN AV-TUOTTEIDEN JAKELUYMPÄRISTÖT (10 h)
27.-28. marraskuu 2020 (pe-la)

 • Esityskanavien profilointi ja tuotantotavat
 • Dramaturgiset kaaviot
 • Kohtauksen ja dialogin kirjoittaminen
 • Opettajat: Petri Männistö ja Tapio Kivirinta

HENKILÖHAHMOT  JA DIALOGI  (10 h)
18.-19. joulukuu 2020

 • Dialogin testaus näyttelijöiden kanssa
 • Opettaja : Tapio Kivirinta

Kevät 2021

KÄSIKIRJOITUSTEN KEHITTÄMISPAJA  1.  (10 h)
22.-23. tammikuu 2021 (pe-la)

 • Elokuvagenre
 • Kohtauksen analysointi
 • Opettajat: Aarne Norberg ja Tapio Kivirinta

ELOKUVADRAMATURGIAN JATKO-OSA (10 h)
11.-12. helmikuu 2021 huom, to-pe. La 13.2. ei lähiopetusta.

 • Step Outline -menetelmä.
  Opettaja: Aarne Norberg

RAKENNEANALYYSI  (10 h)
12.-13. maaliskuu 2021

 • Käsikirjoituksen 1.-2. versioiden testaaminen
 • Tuotantoyhteydet
 • Opettajat: Tapio Kivirinta ja tuottajavierailija

KÄSIKIRJOITUKSEN KEHITTÄMISPAJA 2. (10 h)
9.-10. huhtikuu 2021

 • Viimeistelyn työvaiheet, esittely ja markkinointi (pitsaus)
 • Opettajat:  Tapio Kivirinta                                      

KÄSIKIRJOITUKSEN KEHITTÄMISPAJA 3. (10 h)
7.-8. toukokuu 2021

 • Viimeistelty käsikirjoitus, jatkosuunnitelmat
 • KURSSIN PÄÄTTÄJÄISET JA TODISTUSTEN JAKO
 • Opettajat: Tapio Kivirinta ja tuottajavierailija

Lähipäivien tarkemmat sisältökuvaukset lähetetään hakijoille.

Opettajat

Käsikirjoituskoulutuksen vastaava opettaja on ohjaaja-tuottaja, käsikirjoittaja Tapio Kivirinta. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. av-tuottaja Petri Männistö, elokuvantekijä Aarne Norberg ja tv-tuottaja Juha-Pekka Ristmeri.

Vierailevat opettajat 

Vierailevina opettajina toimivat alan ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Mm. elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen, tv-tuottaja Timo Järvi (YLE) ja ohjaaja-tuottaja Joonas Berghäll (Oktober Oy) ovat vierailleet meillä.

 

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös Media-alan ammattitutkintokoulutus. Koulutukseen voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttikoulutuksen käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Katso youtube-kanavaltamme lisää opiskelijatöitä.

 

Lue myös Voionmaa Tänään -verkkojulkaisustamme juttu “Käsikirjoittaminen vaatii perslihaksia ja uskoa omaan tekemiseen“.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 1950 euroa ja sen voi maksaa erissä. Koulutus ei oikeuta Kelan opintotukeen.

 

Valintakriteerit

Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita, mutta käsikirjoituskoulutukseen valitaan kirjoittamisesta kiinnostuneita ja kirjoittamista harrastavia opiskelijoita. Oletuksena on, että esim. peruskielioppi on hallussa.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan toukokuusta alkaen opintojen alkuun saakka.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi.

Hakijat haastatellaan ennen lopullisia valintoja.

 

Valintamenettely

Valinta tehdään haastattelun, hakemuksen ja mahdollisten valintakoetehtävien perusteella.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.