Dokumenttikoulutus | 10.8.2022 – 2.6.2023 | Tampere

Voionmaan elokuva- ja tv-koulutuksessa voit erikoistua dokumenttielokuvan tekemiseen. Perusopetus on kaikille yhteinen ja kestää kolme kuukautta opintojen alussa. 

Dokumenttiin erikoistuneet voivat osallistua yhteisiin opetusjaksoihin mm. monimediatoimittajien, av-ammattilinjan ja käsikirjoituskoulutuksen kanssa.

Tavoitteet

Dokumenttikoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja tv-ilmaisun ymmärtämiseen sekä taiteelliseen ja tekniseen perushallintaan. Tavoitteena on antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin, työtehtäviin ja itsenäiseen piendokumenttien tekemiseen. Opetus on tuotantokeskeistä, eli osa opetuksesta liittyy opiskelijan oman dokumenttihankkeen kehittelyyn ja toteuttamiseen. Pyrkimyksenä on, että dokumenttilinjan lopputöinä valmistuu esityskelpoisia lyhytdokumentteja.

Keskeiset oppisisällöt

Keskeisiä oppisisältöjä ovat dokumentaarinen elokuva- ja tv-ilmaisu, dokumenttielokuvan historia, dokumentin käsikirjoittaminen, elokuva- ja tv-dramaturgia, ohjaus, kuvaus, äänitys, leikkaus ja tuotanto.

Dokumentin lajityyppeinä painottuvat tv-dokumentti; etnografisella, yhteiskunnallisella ja kulttuurisella viitekehyksellä.

Tv-ilmaisuun liittyvissä harjoitustöissä opiskellaan journalistista dokumenttia television asia- ja ajankohtaisohjelmien osa-alueena. Dokumentaarisen materiaalin versiointi eri välineisiin ja esitysympäristöihin muodostavat monimediaalisen lähestymistavan.

Lopputyöt

Lopputyö voi olla dokumenttilinjan pienryhmissä tai Elokuvakoulun yhteishankkeena valmistettu tv- tai videodokumentti, laajemman dokumenttielokuvan käsikirjoitus, henkilödokumentti tai muu dokumentaarinen audiovisuaalinen tuote. Lopputöiden käsikirjoittaminen aloitetaan syyskaudella, varsinainen tuotanto ajoittuu kevätkauteen ja keskeiset oppisisällöt integroituvat lopputyön suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin.

Elokuvagaala

Palautearviointien jälkeen lukuvuosi päättyy Voionmaan Elokuvagaalaan, jossa jaetaan parhaista suorituksista Voionmaan elokuvaruusut ja muut huomionosoitukset. Lisäksi valitaan vuoden dokumenttielokuva.

Lopputyöt esitetään elokuvateatteri Niagarassa järjestettävässä lopputöiden katselmuksessa.

Yhteistyökumppanit

Voionmaalla on tiivistä yhteistyötä elokuva- ja tv-alan toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Yleisradio, Bottomland Productions, Legenda Film & TV, Filmaattiset Oy ja lukuisat elokuva- ja tv-alan tuotantoyhtiöt eri puolilla maata. 

Dokumenttilinjan opiskelijoiden omista aiheista riippuen hankkeille haetaan yhteistyökumppaneita sekä tuotannon että esittämisen osalta.

Hyväksiluvut jatko-opinnoissa

Voionmaan koulutuskeskuksen dokumenttilinjan sisällöt ja pedagoginen toiminta täyttävät kriteerit, joita TAMKin laatukriteeristö vaatii. Näin näiden linjojen opintoja voi käyttää osana TAMKin media-alan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja yksilöllisen AHOT-prosessin ja siihen liittyvien näyttöjen kautta.

Dokumenttilinjan opintojen aikana voi myös valmistella media-alan ammattitutkinnon (av-osaamisala) tai tutkinnon osien myöhempää suorittamista, jolloin osallistumisesi eri produktioihin ja mahdollinen työharjoittelu otetaan huomioon näyttötutkinnossa henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Tekninen välineistö

Kuvaus-, äänitys- ja valaisukalusto oheislaitteineen (Panasonic, Sony) ja editointiyksiköt ovat hyvää ammattilaistasoa ja soveltuvat myös teknisesti vaativiin tuotantoihin. Käyttötekniikan koulutuksen jälkeen kalusto on opiskelijoiden käytettävissä ei-kaupallisiin tuotantoihin. Koululla on käytössään Adobe Creative Cloud -ohjelmistoineen ja opiskelijat saavat kyseisen lisenssin käyttöönsä opiskelun ajaksi. Opetamme myös Blackmagic Design Resolven perusteet. 

Oman kaluston lisäksi olemme tiiviissä tuotantoteknisessä yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa.

Opettajat ja kouluttajat

Dokumenttikoulutuksesta vastaavat av-tuottaja Petri Männistö ja käsikirjoittaja/ohjaaja Marko Möttönen. Eri osa-alueiden ja opintojaksojen opettajina ja kouluttajina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset, mm. dokumenttiohjaaja-käsikirjoittaja Tapio Kivirinta ja toimittaja Ari Welling.

Vierailijat 

Vierailijoina toimivat alan tunnustetut ammattilaiset ja vierailujen ajankohta sovitaan heidän aikataulunsa mukaan. Viime vuosina vieraina ovat olleet mm. elokuvaohjaajat AJ Annila, Joonas Berghäll, Dome Karukoski, Petri Kotwica ja Juho Kuosmanen (Cannes-voittaja 2021).

 

Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia.

Katso myös media-alan ammattitutkintokoulutus, joka on kiinteä osa elokuvakoulutuskokonaisuuttamme. Tälle ns. av-ammattilinjalle voivat hakeutua Voionmaan ETV- tai dokumenttilinjan käyneet tai media-assistentin tutkinnon suorittaneet tai muuten vastaavat tiedot omaavat.

Hinta ja hakuohjeet

Lukuvuoden hinta: 4200 euroa. Lukuvuosimaksu sisältää lounaan koulupäivinä sekä kaikki opintoihin liittyvät kulut. Opinnoissa on lomaa viikot 42 ja 9.
Ensimmäinen maksuerä (100 e) peritään opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä. Toukokuun loppuun mennessä opiskelupaikkansa vahvistaneet saavat sadan euron alennuksen kokonaishinnasta.
 
Opiskelumaksut voi maksaa kuukausierissä tai yhdessä tai kahdessa erässä.

Opiskelijat vastaavat itse opiskeluun, harjoitustöihin ja mahdolliseen työharjoitteluun liittyvistä matkakustannuksista.

Opintoihin saa Kelan opintotukea samojen periaatteiden mukaisesti kuin ammatilliseen koulutukseen. Tukimuotoja voivat olla myös aikuiskoulutustuki tai työttömän omaehtoisen opiskelun tuki. Opistolle on aiempina vuosina myönnetty opintosetelirahoitusta, jonka avulla on voitu alentaa joidenkin opiskelijaryhmien lukukausimaksuja. Työttömät, maahanmuuttajat ja peruskoulupohjalta opiskelevat ovat saaneet opintoseteleillä alennuksia, mutta päätökset tehdään joka vuosi erikseen. Ks. kohta opintojen rahoitus.

Valintakriteerit

Pääsyvaatimuksena Voionmaan kansanopistolinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

 

Opiskelijavalinnat

Hakemuksia otetaan vastaan maaliskuusta alkaen koulun alkamiseen saakka ja vielä sen jälkeenkin, jos ryhmässä on tilaa.

Liitä hakulomakkeeseen viimeisin koulu- tai opiskelutodistuksesi. Hakulomakkeelle tästä.

Valintamenettely

Valinta tehdään hakemuksen perusteella.

Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat huhtikuun aikana. Valituille lähetetään tieto valinnasta mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta. Hakemuksia käsitellään koko kesän ajan koulun alkamiseen saakka. Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä vielä elokuun aikana.  

Perimme opiskelijaksi valituilta 100 euron vahvistusmaksun, jolla voi varmistaa opiskelupaikan. Valituille lähetetään erikseen ohjeet vahvistusmaksun maksamisesta. Vahvistusmaksua ei palauteta. 

Vapaita opiskelupaikkoja kannattaa kysyä elokuun loppuun saakka.

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa numeroon 03 314 22 900 arkisin kello 8.00 – 15.15. Kysymyksiä voi lähettää myös yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.